مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 1، شماره 2

 1. استفاده موثرتر از اسلايدهاي پاور پوينت در آموزش
  سيد رضا حسيني‌دوست
 2. الگوهاى برنامه درسى دانشگاهي
  مرتضي خاقاني زاده، كورش فتحي واجارگاه
 3. ضرورت ارزشيابى تكوينى در نظام آموزشي
  فاطمه محمودزاده، رمضان رحماني
 4. آموزش و تمرين در طب حوادث
  مرضيه لك، حسن عراقي زاده
 5. تأملي بر برنامه درسي در گستره تاريخ تعليم و تربيت ايران
  ابولفضل خوشي، كورش فتحي واجارگاه
 6. نگاهي جديد به برنامه درسي بر اساس انسان شناسى اسلامي
  غلامرضا ويسي، كورش فتحي واجارگاه