مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 2، شماره 2

 1. ارزشيابى تجربه آموزشى اساتيد از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي
  حسين محمودي، مهرنوش پازارگادي، عباس عبادي
 2. ارزيابى درونى گروه پرستارى دانشگاه آزاد اسلامى مهاباد
  يوسف محمودي فر، حسين اسماعيلي، سعيد حبيب زاده، كاظم صالحي
 3. وضعيت تحصيلي دانش آموختگان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان و عوامل مرتبط با آن
  اسماعيل فخاريان، زهرا تقربي، فخرالسادات ميرحسيني، سيداصغر رسولي نژاد، حسين اكبري، حسين عاملي
 4. آموزش غيرحضورى در نظام هاى آموزشى و امكان سنجى اجرا در آموزش هاى عقيدتي- سياسي
  غلامرضا ويسي، محمدصادق حميدزاده
 5. تحليلى بر سياست تمركززدايى در دو وزارتخانه “علوم، تحقيقات و فنّاورىn و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكىn با تاكيد بر آيين نامه تفويض اختيار برنامه هاى درسى به دانشگاه‌ها
  محمدرضا نيلي احمدآبادي
 6. ارزشيابي برنامه درسي در آموزش عالي
  حسين مومني مهموئي
 7. كاربرد گروه هاى كوچك در آموزش علوم پزشكي
  زينب نادري، عباس عبادي، سودابه مهدي زاده
 8. مفهوم پردازى بين المللى كردن برنامه درسى در آموزش عالي؛ ابعاد و روندها
  طلعت ديبا واجاري