مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 2، شماره 3

 1. تاثير آموزش درس “جمعيت و تنظيم خانواده” بر آگاهى و نگرش دانشجويان پسر
  يوسف محمودي فر
 2. عوامل مرتبط با پذيرش “آموزش الكترونيك” توسط دانشجويان پرستاري
  محمد مهدي سالاري، فريده يغمايي، سودابه مهدي زاده، زهره وفادار، محمد افضلي
 3. تاثير آموزش در زمينه ايدز بر ميزان آگاهى و نگرش دانشجويان
  يوسف محمودي فر
 4. مرورى بر فرآيند ترجمه و تطابق فرهنگى پرسش نامه ها
  شادي پشندي، مرتضي خاقاني‌زاده، عباس عبادي
 5. به سازى برنامه هاى درسى آموزش عالي؛ گامى در جهت پرورش دانش آموختگان خلاق
  حسين مومني مهموئي
 6. استفاده از رسانه ها و وسايل كمك آموزشى در تدريس
  مرتضي خاقاني زاده، فريدون شكرالهي
 7. عوامل موثر در استفاده كارآمد از نرم افزار پاورپوينت در ارايه دروس تخصصى دانشگاهي
  مجتبي پنجه پور
 8. مفهوم پردازى بين المللى كردن برنامه درسى در آموزش عالي؛ ابعاد و روندها
  طلعت ديبا واجاري