مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان « دوره 1، شماره 4

 1. اثربخشي مديريت شناختي رفتاري استرس بر بهزيستي ذهني زنان نابارور
  آزاده چوبفروش‌زاده، مهرداد كلانتري، حسين مولوي
 2. بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي- رفتاري مديريت درد بر افسردگي زنان مبتلا به كمردرد مزمن
  نجمه وكيلي، حميدطاهرنشاط دوست، كريم عسگري، فاطمه رضايي، محمدرضا نجفي
 3. مقايسه گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير توأم با آموزش مهارت‌هاي مطالعه در كاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت
  آسيه عطائي نخعي، بهرامعلي قنبري هاشم‌آبادي، مرتضي مدرس غروي
 4. مقايسه فعاليت نظام‌هاي مغزي/ رفتاري در بيماران مبتلا به پرفشاري خون داراي سابقه مصرف دارو و بدون سابقه‌ي مصرف ‌دارو و افراد بهنجار
  احمد علي‌پور، محمود بهرامخاني
 5. خودمديريتي ديابت: همبسته‌هاي اجتماعي، جمعيت‌ شناختي و بيماري
  اسحق رحيميان بوگر، محمدعلي بشارت، محمدرضا مهاجري تهراني، سياوش طالع‌پسند
 6. نقش اضطراب و افسردگي در تبيين اختلالات نارسايي توجه در كودكان دبستاني
  علي محمدزاده، محمود نجفي
 7. خصوصيات روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا در دانشجويان
  غلامرضا دهشيري، محمود گلزاري، احمد برجعلي، فرامرز سهرابي