مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي كوثر « دوره 14، شماره 4

 1. امكان ايجاد حالت آماده‌باش زودرس يا تاخيري در برابر «گاستريت فرسايشي ناشي از استرس» به واسطه پيش درماني با اكسيژن در موش هاي صحرايي
  سيمين رياحي، بهرام رسوليان، علي خوش باطن
 2. اثر پيش شرطي سازي با فنيل افرين بر آنزيم هاي قلبي در ايسكمي/پرفيوژن مجدد موضعي در قلب ايزوله موش صحرايي
  عليرضا ايماني، رويا نادري، مهديه فقيهي
 3. تاثير WIN 55212-2 در سميت ناشي از ديازينون و تداخل آن با گيرنده N-متيل-D-آسپارتات در سلول هاي رده PC12
  منصوره هاشمي، فريده بهرامي، عليرضا عسگري، هدايت صحرايي
 4. تاثير داروهاي ضد باروري بر ميزان غلظت پروژسترون پلاسمايي و وزن بدن
  مهناز طاهريانفرد، ذبيح ا… خاكسار، رويا روانبد
 5. مقايسه آرتروپلاستي كامل زانو با دو روش سابواستوس و پاراپاتلار مياني در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
  يدا… رضايي، سيدپيمان ميرشاه ولد، عليرضا رحيم نيا، كاووس وزيري
 6. مقايسه كيفيت زندگي و عوارض بعد از روش‌هاي مختلف جراحي هرني اينگونيال يك طرفه
  حسنعلي محبي، شعبان مهرورز، سيد مرتضي موسوي ناييني، سيد حسين حسيني هوشيار
 7. شيوع عفونت شغلي ويروس هاي منتقله از خون در كاركنان بهداشتي بعد از آسيب سرسوزن و اجسام برنده
  غلامعلي قرباني
 8. تاثير طب فشاري بر نقطه هوگوي دست راست بر شدت درد فاز فعال زايمان در زنان نخست زا
  گيتي ازگلي، صديقه صديق، رضا حشمت، حميد علوي مجد
 9. علل انجام، عوارض و نتايج عمل ترابكولكتومي در بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه
  ابولقاسم رستگار، منيژه مهدوي، عاطفه زارع مهرجردي
 10. مقايسه اثربخشي طب سوزني و پيروكسيكام خوراكي بر درد و فعاليت هاي روزانه زندگي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن مكانيكي
  اسدا… امان اللهي، محمدتقي حلي ساز، عليرضا شمس الديني