مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم رفتاري « دوره 4، شماره 2

 1. مقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي/رفتاري در بيماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري و افراد سالم
  منظرسادات شهيدي شادكام، پرويز آزاد فلاح، حسين خدمت
 2. تاثير رفتاردرماني شناختي بر تسريع بهبود جسمي زنان پس از جراحي هيستركتومي
  احمد علي پور، ناهيد يوسف پور
 3. رابطه اعتقاد به حجاب و آسيب پذيري فردي، خانوادگي و اجتماعي
  خدابخش احمدي، زهرا بيگدلي، آزاده مرادي، فتح ا… سيداسماعيلي
 4. رابطه باورهاي كمال گرايانه و رفتارهاي خودناتوان ساز در دانشجويان
  ماندانا نيكنام، سيمين حسينيان، سيده منور يزدي
 5. مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري
  رضا مولودي، محمود دژكام، فرشته موتابي، نسرين اميدوار
 6. مقايسه نارسايي هاي شناختي و مولفه هاي فراشناخت با توجه به متغير تعديلي ميزان سوانح شغلي
  هاجر براتي، حميدرضا عريضي
 7. اثربخشي آموزش روان شناختي خانواده بر بهبود جو خانوادگي بيماران مبتلا به اختلالات شديد روان پزشكي
  سميرا كرملو، محمد علي مظاهري، ياسمن متقي پور
 8. اثر محتواي عاطفي تكاليف بر عملكرد حافظه آشكار و ناآشكار دانشجويان
  حسين زارع، عليرضا مهدويان، پروانه نهروانيان
 9. مقايسه كيفيت زندگي، تنيدگي و سلامت روان در معتادان و غيرمعتادان مبتلا به HIV و افراد سالم
  ژيلا كتيبايي، هوشنگ حميدي، سجاد ياريان، سعيد قنبري، پريسا سيد موسوي
 10. مقايسه كاركردهاي خانوادگي مادران كودكان سالم و كودكان «بيش فعال/نقص توجه»
  سيدعلي كيميايي، فاطمه بيگي
 11. تاثير مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن در مردان با مشكل اضافه وزن و چاقي
  علي نويديان، محمدرضا عابدي، ايران باغبان، مريم السادات فاتحي زاده، حميد پور شريفي
 12. تاثير آموزش بهداشت بلوغ از طريق منابع موثق بر رفتارهاي بهداشتي دختران
  اكرم مالكي، مرجان دلخوش، زهرا حاجي اميني، عباس عبادي، خدابخش احمدي، امين اجلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *