مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » نشريه طب جانباز « دوره 2، شماره 8

 1. مشكلات سلامت در آزادگان
  بتول موسوي، سيما كربلايي اسماعيلي، زهره گنج پرور، علي خاجي، محمد رضا سروش، رضا اميني
 2. بررسي شيوع بيماري هاي مزمن در جانبازان اعصاب و روان كشور
  حدابخش احمدي، وحيد نجاتي
 3. بررسي كيفيت زندگي جانبازان اعصاب و روان در استان اصفهان
  خدابخش احمدي، وحيد نجاتي
 4. بيمه هاي مكمل و تقاضاهاي القايي در جانبازان شيميايي
  محمد محبوبي، شهناز اجاقي، محمد قياسي، ابوالحسن اجاقي
 5. بررسي تداخلات دارويي در مجروحين جنگي مراجعه كننده به كلينيكهاي چند تخصصي مركز تحقيقات علوم اعصاب
  علي گرجي، مرضيه قراخاني، سوده رازقي جهرمي، هما صادقيان، سقراط فقيه زاده، هادي كاظمي، جليل عرب خردمند، پيرحسين كوليوند، ليلا بيان
 6. بررسي ارتباط ميزان خستگي با پارامتر هاي اسپيرومتري در جانبازان شيميايي مبتلا به اختلالات تنفسي
  سهيل نجفي مهري، خانم شادي پشندي، حسين محمودي، عباس عبادي، مصطفي قانعي
 7. بررسي ميزان شيوع بعضي از عوارض مزمن عضلاني- اسكلتي در 335 جانباز با قطع در هر دو اندام تحتاني
  كامران آزما، حميد صديق
 8. بررسي علل عود اعتياد و عوامل مرتبط با آن در جانبازان مراجعه كننده به بيمارستان هاي طرف قرارداد بنياد جانبازان در سال 1388
  غلامرضا كرمي، خدابخش احمدي، مهدي مالكي، محمداسماعيل عليپور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *