مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 17، شماره 3

 1. بررسي شيوع آلودگي به انگل هاي مشترك انسان و دام (كيست هيداتيد ، ترماتودهاي كبدي و ساركوسيستيس) در دامهاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي همدان در سال 1388
  محمد فلاح، محمد متيني، عشرت بيگم كيا، ايرج موبدي
 2. برآورد بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده جراحي شده در انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران و تعيين عوامل موثر بر آن
  قدرت الله روشنايي، انوشيروان كاظم نژاد، صنمبر صديقي
 3. مقايسه نتايج اصلاح آستيگماتيسم متوسط- بالا دركراتكتومي فتورفركتيو به دو روش با هدايت جبهه موج و سيلندر متقاطع
  محمدرضا صدقي پور، رعنا سرخابي، پژمان خطيبيان
 4. بررسي ژن aac(6′)Ie-aph(2″)Ia در ميان سويه هاي باليني انتروكوك و تشخيص سويه هاي مقاوم به سطح بالاي جنتامايسين
  نرگس دادفرما، مهوش اسكويي، عباسعلي ايماني فولادي، پريسا فرخ
 5. مقايسه ميزان استرس تجربه شده و راهبردهاي مقابله اي در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر قلب و افراد سالم
  احمد حيدري پهلويان، محسن قراخاني، حسين محجوب
 6. بررسي وضعيت سلامت رواني دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر همدان در سال تحصيلي1388-1387
  عفت صادقيان، مهناز مقدري كوشا، سميرا گرجي
 7. شيوع سرمي آنتي‌باديهاي IgGو IgM ضد توكسوپلاسما در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان خرم‌آباد
  كوروش چراغي پور، حشمت الله طاهرخاني، محمد فلاح، علي شيخيان، خسرو سرداريان، محمد رستمي نژاد، اميرحسين مقصود
 8. بررسي اثرتوكسيسيته عصاره الكلي زنجبيل تازه بر سلول هاي سرطاني كبد
  جليل توكل افشاري، نسرين محقي، اعظم بروك
 9. بررسي نيازهاي خانواده هاي مراقبت كننده از بيماران با اختلال دوقطبي
  فرشيد شمسائي، سيما محمدخان كرمانشاهي، زهره ونكي
 10. بررسي ارتباط كمال گرايي مثبت و منفي و تيپ شخصيتي D با سلامت عمومي سالمندان
  محسن احمدي طهور، عيسي جعفري، رضا كرمي نيا، حميد اخوان