مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) « دوره 17، شماره 73

 1. اثر راسبوريكيس وآلوپورينول در پيشگيري و درمان بيماران مبتلا به هيپراوريسمي ناشي از سندروم ليز تومور در كودكان مبتلا به لوسمي و لنفوم در بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر(ع): مطالعه كوهورت
  خديجه ارجمندي رفسنجاني، رضا تقي‌پور، مريم تشويقي
 2. بررسي اثرات افزودن كلونيدين به مقدار اوليه بوپيواكايين در بلوك سوپراكلاويكولار با كارگذاري كاتتر در اعمال جراحي اندام فوقاني
  فرناد ايماني، سعيدرضا انتظاري، حميدرضا فيض، مجيد محبي، كامبيز سادگي
 3. هامارتوم كندروييد قفسه سينه در نوزادي: گزارش يك مورد نادر
  نسرين خالصي، فريبا جهانگيري، گلنار گوهردهي، سيد محمد فرشته‌نژاد
 4. بررسي ارتباط فاكتورهاي آناليز اسپرم با پيامد درمان ناباروري به روش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)
  فريده دادخواه، مريم كاشانيان، عليرضا آگهي
 5. بررسي تأثير اسيدهاي چرب امگا-3 (Omega-3) بر روي علائم سندرم
  ناهيد سهرابي، مريم كاشانيان، سيما سيد غفوري
 6. ارزيابي نتايج درماني تعويض كامل زانو در دو گروه با و بدون سابقه استئوتومي پروگزيمال تيبيال
  حسين فراهيني، غلامرضا شاه حسيني، علي يگانه، حسان اكبريان
 7. اثر مصرف خوراكي علف چشمه بر ميزان گلوكز و چربي‌هاي سرم و بازسازي سلول‌هاي‌ بتا موش صحرايي ديابتي
  محمد حسين قيني، مهرداد روغني، احمد آل آقا
 8. بررسي شيوع و فاكتورهاي خطر در نارسايي حاد كليه در كودكان بستري در بخش مراقبت‌هاي‌ ويژه براساس سيستم رتبه‌بندي RIFLE
  معصومه محكم، سيد احمد طباطبايي، بهرام بشردوست، شاهين علايي