مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 22، شماره 61

 1. ارتباط حمايت اجتماعي درك شده از سوي منابع حمايتي مختلف و اندازه شبكه اجتماعي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان
  سعيده حيدري، آسيه سلحشوريان، فروغ رفيعي، فاطمه حسيني
 2. موانع به كارگيري مهارت هاي ارتباطي پرستاران در تعامل با بيماران از ديدگاه پرستاران و بيماران
  مريم آقا براري، عيسي محمدي، عباس ورواني فراهاني
 3. بررسي ارتباط وضعيت خواب با بروز آسيب هاي شغلي در پرستاران
  مهناز سنجري، فاطمه شيرازي، شيوا حيدري، صديقه ملكي، صديقه سالمي
 4. اندازه گيري و مقايسه ميزان رضايت بيماران بيمارستان هاي ولي عصر(عج) و اميراعلم با استفاده از مدلP-C-P
  سيد محمد زاهدي، كاظم مهري
 5. بررسي عوامل مرتبط با زمين افتادن در سالمندان
  شهين سالاروند، مهدي بيرجندي
 6. كاربرد الگوي باور بهداشتي در تغيير رفتارهاي مراقبت از خود بيماران مبتلا به ديابت
  زهرا فارسي، مسعود جباري موروئي، عباس عبادي، مينو اسد زندي
 7. بررسي سلامت جسمي دانش‌آموزان پسر در دبيرستان هاي دولتي برخي از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران
  سعاد محفوظ پور، عليرضا قرباني بيرگاني، مريم نوري تاجر، عليرضا اكبرزاده باغبان
 8. بررسي تأثيرتماس پوستي مادر بر علائم حياتي و وضعيت رفتاري نوزادان نارس بستري در بيمارستان
  طاهره سليمي، ليلي شهبازي، ضياء اسلامي، محمد حسن دهقان پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *