مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر « دوره 13، شماره 2

 1. بررسي ميزان سطح سرمي لپتين و گرلين در بيماران تالاسمي ماژور و متوسط درمقايسه با افراد سالم
  حمداله كرمي فر، مريم بهمنيار، مهران كريمي
 2. ارتباط كلسيم رژيم غذايي با نشانگرها و تراكم استخواني در جمعيت بالغين استان بوشهر
  عليرضا رهبر، ايرج نبي پور
 3. ارتباط فلورايد آب آشاميدني با شاخص هاي DMFT و dmft دندان كودكان در روستاهاي منطقه دشتستان
  سينا دوبرادران، داريوش رنجبر وكيل آبادي، امير حسين محوي، طاهره كاظمي وكيل آبادي
 4. شناسايي گونه هاي كانديداي جدا شده از واژينيت درخانم هاي مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي ابوالفضل بوشهر
  مرادعلي فولادوند، بهروز نعيمي، محمدعلي حقيقي
 5. بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در دختران دانشجوي دانشگاه هاي خليج‎فارس و علوم پزشكي بوشهر
  مرادعلي فولادوند، افشين برازش، بهروز نعيمي، كتايون وحدت، رحيم طهماسبي
 6. بررسي اثر محلول متيلن بلو در از بين بردن پروتو اسكولكس هاي كيست هيداتيك در شرايط آزمايشگاهي
  خسرو حضرتي تپه، سيد جواد موسوي، افشين برازش، الماس اسدي
 7. شناسايي فرآورده هاي زيستي ضد عوامل عفوني در نرمتنان خليج فارس
  كتايون وحدت، ايرج نبي پور، آرزو نجفي، امير رضا بوالخير
 8. گزارش يك مورد پارگي كيست هيداتيك راجعه كبدي به داخل مجاري صفراوي
  پيام مهريان، رضا قاسمي خواه،حسين سرمديان