مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران « دوره 14، شماره 3

 1. Seroepidemiology and Determination of Age Trend of Helicobacter Pylori Contamination in Golestan Province in 2008
  Ghasemi-Kebria F, AsmarM, Angizeh AH, Behnam-Pour N, Bazouri M, Tazike E, Ghaemi EA
 2. Immunohistochemistry Stain Assessment of DNAMismatch Repair Proteins in Gastric Cancer
  Molaei M, Yadollahzadeh M, Mansoori B, Nemati F, Zali N, Montazer-Haghighi M, Zali MR
 3. Detection of Hepatitis G virus(GBV-C), in chronic Hepatitis c Patient,by RT-Nested PCR
  Ghanbari R, Ravanshad M, Hosseini SY, Shahzamani K
 4. Diagnosis of a rare Syndrome: Cronkhite-Canada Syndrome
  Vahedi H, Arab P
 5. Cytomegalovirus Colitis with Similar Endoscopic Pattern of Pseudomembranous Colitis in Collagen Vascular Disease
  Pashaei M, Ebrahimi-Daryani N, Ajdarkosh H, Ameli M
 6. Pancreatic Cancer: State of the Art and Current Situation in the Islamic Republic of Iran
  Jamali A, Kamgar M, Massarrat S, Sotoudeh M, Larijani B, Adler G, Seufferlein T
 7. Primary Non-Hodgkin’s Lymphoma of the Pancreas: How CanWe Differentiate it from Pancreatic Adenocarcinomas?
  Sotoudehmanesh R, Bakhshipour AR, Zamani F, Rakhshani N, Zeinali F
 8. Good Prognosis of Early Stage Malignant Melanoma of the Esophagus: A Case Report
  Zare-Mehrjardi A, Vahedian-Ardakani J

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *