مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم « دوره 8، شماره 2

 1. كارايي روش واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) در تشخيص زودرس و شناسايي موارد بدون علامت بيماري ليشمانيوز احشايي درانسان و سگ
  مهدي فخار، محمدحسين معتضديان، قاسم عسكري، محسن كلانتري، غلامحسين حاتم، محسن اكبرپور، محمدعلي قره جاهي
 2. بررسي ميزان دريافت مواد معدني در دو منطقه از شهرهاي رشت و قزوين
  نسرين عاقلي، فرحناز جوكار
 3. تعيين فون پشه هاي خاكي شهرستان شيراز در سال 1386
  محمد رسوليان، محمد علي عشاقي، پروين افسر كازروني، علي محمد شاهيجاني، محسن علي اكبرپور
 4. بررسي عملكرد مراقبت تنفسي در بيماران مبتلا به ضربه مغزي در بخش فوريت هاي بيمارستان ولي عصر(عج) اراك
  سليمان زند، حميدرضا ابراهيمي فخار
 5. رابطه شاخص توده بدني با عوارض چاقي در شهر گرگان در سال 1387
  عين اله ملايي، سيد عابدين حسيني، قنبر روحي
 6. ارتباط سلامت عمومي با كيفيت خواب در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد
  مرجان مرداني حموله، عزيز شهركي واحد، زهرا مشتاق عشق
 7. فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در كودكان 1 تا 6 ساله تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان جهرم در سال 1385
  نحله پرنداور، سعيد سبحانيان
 8. بررسي ميزان دانش دنداني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال 1386
  بهجت الملوك عجمي، مريم طالبي، برديا بهادري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *