مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله فيزيك پزشكي ايران « دوره 7، شماره 28

 1. آشكارسازي عروق شبكيه چشم با استفاده از تبديل رادون محلي
  رضا پوررضا، حميدرضا پوررضا، توكا بنائي، رامين دانشور
 2. بررسي هيستولوژيك ترميم زخم باز با استفاده از نور آبي هالوژنه با طول موج 500- 420 نانومتر
  وحيد چنگيزي، محمد علي نيلفروش زاده، پريسا كاكانژاديان، حميرا مرداني
 3. بررسي اثر ناهمگني بافت برپارامتر­هاي دوزيمتري چشمه ي براكي تراپي سزيم 137 با استفاده از كد MCNP4C
  مهدي زه تابيان، رضا فقيهي، صديقه سينا، عظيمه نوري زاده
 4. مقايسه و ارزيابي اثر غير يكنواختي ريه و دنده ، دردوز رسيده به ريه در براكي تراپي پستان به وسيله سيستم طراحي درمان وكد MCNPX
  حسين صالحي يزدي، مجتبي شمسايي، حميد رضا شعباني، رامين جابري، سعيد ستايشي
 5. توليد دوز يكنواخت در محل تلاقي دو ميدان مجاور در الكترون درماني
  محمد جواد طهماسبي بيرگاني، محمد علي بهروز، هادي كيوان
 6. بررسي قدرت تفكيك فضايي و ميدان ديد با تغيير ضريب بزرگنمايي در سيتي VRX
  حسين عربي، عليرضا كمالي اصل، سيد محمود رضا آقاميري
 7. مقايسه پرتودرماني سرطان پستان حفظ شده در دو روش طراحي درمان دو بعدي و سه بعدي از لحاظ يكنواختي هم دوز و دوز رسيده به ريه
  زهرا فلاحت پور، سيدمحمودرضا آقاميري، رباب انبيائي
 8. مطالعه اثر چگالي مختلف بافت بر توزيع دوز چشمه براكي­تراپي103 Pd مدل MED3633
  علي اصغر مولوي، ماجد يزداني