مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 16، شماره 2

 1. روند خودكشي دانشجويان در فاصله سال‌هاي 1382 و 1387
  ليلي پناغي، زهره احمدآبادي، حميد پيروي، فائزه زهرا ابوالمعصومي
 2. اثربخشى آموزش خانواده بر ميزان بار روانى مراقبان خانگى بيماران روانى بسترى
  علي نويديان، سعيد پهلوان‌زاده، محسن يزداني
 3. اثربخشى رفتاردرمانى شناختى در درمان مبتلايان به چاقى
  خيراله صادقي، بنفشه غرايي، لادن فتي، سيدضياءالدين مظهري
 4. تأثير قصه‌گويى در كاهش پرخاشگرى پسران شش تا هشت ساله
  راضيه نصيرزاده، رسول روشن
 5. اولويت‌هاي پژوهشي حيطه علوم رفتاري از ديدگاه دست‌اندركاران بهداشت روان در شهر اصفهان
  مهين امين‌الرعايا، عباس عطاري، اكبر حسن‌زاده
 6. پيش‌بينى فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت
  بهنام جمشيدي، فريده‌سادات حسيني، نرگس عرب‌مقدم
 7. طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد طرح واره تجاوزگران جنسي
  الهه حقيقت‌منش، حميد رضا آقامحمديان شعر باف، بهرام علي قنبري هاشم‌آبادي، بهروز مهرام
 8. بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي- عروقي
  يداله قاسمي‌پور، نيما قرباني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *