مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 18، شماره 3

 1. تاثير تمرينات قدرتي بر پروتئين واكنش دهنده C‌ سرم و فيبرينوژن پلاسمايي مردان جوان تمرين نكرده
  حشمت اله پارسيان، سيده زهرا سيدالنگي، فرشاد غزاليان، شهرام سهيلي، فتانه خانعلي، حسين شيرواني
 2. اثرات تراكم جمعيت بر ميزان باروري موش هاي سوري
  فرزاد رجايي، طيبه هاديگل
 3. بررسي اثر ضد قارچي و سميت نانوكپسول هاي پلي لاكتيد-گليكوليد حاوي آمفوتريسين B به فرم پودر خشك در شرايط آزمايشگاهي
  حسن محمد اصغري، امير قريب، زهره فائزي زاده
 4. هنجاريابي آزمون ميكر بر روي دانش آموزان پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر ايلام
  جهانشاه محمدزاده، ستار كيخاوني
 5. مقايسه اثرات داروي مالتوفر و قند مالتوز بر ميزان رشد و مرفولوژي كلني برخي از درماتوفيت ها
  شاهين ابراهيميان، علي ميكائيلي، فريده زيني، ساسان رضايي، شهلا صفري، علي ملكي
 6. بررسي ارتباط عفونت مجاري ادراري بدون علامت با برخي از متغيرهاي دموگرافيك در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان بهار در استان همدان
  ابراهيم دانشيار، سيد حبيب موسوي بهار، محمد يوسف عليخاني
 7. تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر اختلالات رفتاري كودكان دبستاني
  مريد كريمي، ستار كيخاوني، محمد باقر محمدي
 8. بررسي ژنوتيپ هاي ويروس سينسيشيال تنفسي انسان در كودكان زير 5 سال مبتلا به عفونت حاد تنفسي در سال هاي 1386 و 1388
  ابراهيم فقيه لو، فرهاد رضايي، وحيد سليمي، مريم ناصري، ستاره مميشي، محمود محمودي، طلعت مختاري آزاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *