مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 22، شماره 1

 1. تقوا
  شهيد آيت‌اله مرتضى مطهرى
 2. بررسى ارتباط سفالومتريك ابعاد صورت و موقعيت ساژيتالى و عمودى دندانهاى قدامى
  احمد سوداگر، محمدصادق احمد آخوندي، سيده نفيسه مؤمني، آزاده داود آبادي
 3. اثر سيكل‌هاي حرارتي و مكانيكي بر ريزنشت كامپوزيت قابل تراكم
  اسماعيل ياسيني، ايوب پهلوان، منصوره ميرزايي، معصومه حسني ‌طباطبايي، سكينه آرامي، حميد كرمانشاه، مرجان مجد
 4. بررسي ميزان اضطراب و سطح كورتيزول بزاق در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني
  پريچهر غلياني، عاطفه توانگر
 5. سطح پروژسترون سرمى در زنان يائسه مبتلا به احساس خشكى دهان
  فرزانه آقاحسيني، ايرج ميرزايي ديزگاه
 6. آنژيوژنز در موكواپيدرموئيد كارسينوماي غدد بزاقي و ارتباط آن با درجه بافت شناختي
  شهرو اعتماد مقدم، مژگان علاء الديني، بهاره مظفري
 7. بررسى اثر كاربرد تركيب كازئين فسفوپپتيد – آمورفوس كلسيم فسفات بر استحكام باند برشى كامپوزيت رزين به ميناى بليچ شده
  مريم خروشي، فاطمه كشاني
 8. بررسى تاثير روشهاى آماده‌سازى پرسلن بر استحكام اتصال برشى براكت‌هاى استيل به پرسلن
  شيوا علوي، دكتر عليرضا هورفر
 9. بررسي رابطه ضريب هوشي با رويش زودهنگام دندان مولر اول دايمي در كودكان
  بهمن سراج، مهدي شهرابي، حسين افشار، عليرضا حيدري، شهرام مشرفيان، محمد فلاح زاده، ايمان صنعتي، مهشيد شادفر، محمدجواد خرازي فرد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *