مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان « دوره 2، شماره 6

 1. بررسي ساختار عاملي مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات اسكيزوفرني
  حسين قمري گيوي، پرويز مولوي، رسول حشمتي
 2. اثربخشي فنون شناختي- رفتاري كاهش اضطراب در درمان عقايد پارانوئيد و هذيان‌هاي گزند و آسيب دو بيمار مبتلا به اسكيزوفرنياي پارانوئيد
  ليلا اميرپور، محمود طباطبايي، مرتضي مدرس غروي، حسين حسن آبادي
 3. مقايسه اثربخشي الگوي درمان چندبعدي كل نگر و رويكرد تحليل رفتار كاربردي در درمان كودكان مبتلا به طيف اختلال هاي درخودماندگي
  علي مشهدي، عاطفه سلطاني فر، مريم حجتي، پرتيبا ريباي، زهرا حسين زاده ملكي
 4. نقش سيستم هاي مغزي ـ رفتاري در پيش بيني سوء مصرف مواد
  آيدا عبدالله زاده جدي، تورج هاشمي نصرت آباد، عليرضا مرادي، ولي الله فرزاد
 5. اثربخشي درمان تعامل والد -كودك بر كاهش نشانه هاي اختلال اضطراب جدايي
  مرضيه عباسي، حميد طاهر نشاط دوست، حميدرضا آقامحمديان شعرباف
 6. مقايسه تأثير روشهاي درمان رفتاري ـ شناختي و رفتاري ـ فراشناختي در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس ـ اجبار
  ناهيد اكرمي، مهراد كلانتري، حميدرضا عريضي، محمدرضا عابدي، محسن معروفي
 7. مقايسه اثر بخشي استعاره هاي زبان اول و زبان دوم در فرايند استعاره درماني افراد دوزبانه مبتلا به افسردگي
  سوسن عليزاده، حسين احدي، حسن عشايري، حسين اسكندري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *