مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان « دوره 5، شماره 3

 1. بررسي تاثير مدت زمان موثر مسواك زدن به شيوه اسكراب بر كاهش شاخص پلاك كودكان 12 -10 ساله
  داوود قاسمي تودشكچويي، سيد ابراهيم جباري فر، محمد كتابي
 2. بررسي دقت تكنيك‌هاي راديوگرافي بايت وينگ عمودي و پري آپيكال نيمساز در ارزيابي تحليل استخوان در قدام فك پايين با استفاده از Grid sheet
  محمد شاه ابويي، احسان حكمتيان، مهدي اديب راد، ايوب بهادر قبادي
 3. بررسي اثر ماده پيوندي جانشين استخوان و غشاي كلاژنه در ترميم ساكت دنداني
  آرش عزيزي، ساعده عطار باشي مقدم
 4. بررسي تظاهر پروتئين bcl-2 و آنتي‌ژن ki-67 به روش ايمونوهيستوشيميايي و وقوع آپوپتوز به روش TUNEL در ادنتوژنيك كراتوسيست، در مقايسه با آملوبلاستوما
  سيد محمد رضوي، سيد حسين طباطبايي اردكاني
 5. رابطه بي‌دنداني و استفاده از دندان مصنوعي با كيفيت زندگي در جمعيت سالخورده‌ي شهر اصفهان
  پروين خادم، ابراهيم جباري فر، وحيد معروفي، آزاده فيض
 6. تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87
  فخري السادات خليفه سلطاني، منوچهر كامكار
 7. مقايسه موقعيت قرارگيري فضايي سر از نظر انحراف به قدام بين افراد مبتلا به ناهنجاري مفصل گيجگاهي- فكي و افراد سالم
  مهرو وجداني، كيانوش ترابي، عليرضا محمودي
 8. بررسي فراواني ضايعات بافت نرم دهاني در جانبازان شيميايي شهر كرمان در سال 1386
  شهلا كاكويي، مريم راد، نسيبه ضيا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *