مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) « دوره 9، شماره 1

 1. مقايسه كارايي رآكتورهاي منقطع و لوله اي در حذف رنگ متيلن بلو از فاضلاب مصنوعي نساجي با استفاده از فرآيند فتوكاتاليستي UV-C ‎/ TiO2
  محمد حسن احرام پوش، سيد غلامرضا موسوي، محمدتقي قانعيان، سجاد رحيمي، حسين فلاح زاده
 2. بررسي تاثير آموزشهاي ارائه شده در آموزشگاههاي صنوف بر آگاهي وعملكرد متصديان و كاركنان صنوف مواد غذايي در زمينه رعايت بهداشت فردي در محيط كار در شهر شيراز، استان فارس
  محمد رضا حيدري، افشان جوادي، پريسا پور كهنوجي
 3. بررسي پتانسيل بازيافت و مديريت پسماند هاي شهر اردكان
  هادي زارعي محمودآبادي، مسلم چابك، فاطمه مرادي محمودآبادي
 4. بررسي وضعيت آگاهي و نگرش و عملكرد معلمين دبيرستانهاي ناحيه يك شهر يزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88
  سيد سعيد مظلومي محمودآباد، مريم هداوند خاني، جواد شيرازي، عارفه دهقاني تفتي
 5. بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
  جمشيد آيت اللهي، محمد رضا شريفي، هومن رزمي، بشيراله محمودي اردكاني
 6. بررسي وضعيت بهداشت و ايمني محيط فيزيكي مدارس ابتدائي دولتي شهركرد در سال 1388
  زهرا صالح پور دهكردي، فريده يغمائي، عليرضا اكبرزاده باغبان، صفيه حسين زاده
 7. بررسي نگرش و عملكرد موتورسواران شهر يزد نسبت به استفاده از كلاه ايمني در سال1389
  محمدحسين باقياني مقدم، راضيه ذوالقدر، جواد غفارزاده، مهدي دشتي، محمد آرام
 8. بررسي مقايسه اي تأثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حضوري و غيرحضوري بر توانمندسازي اجتماعي كاركنان
  ناصر ناستي زايي، حسين جناآبادي، مهديه هزاره مقدم، نازي ناستي زايي
 9. رابطه ي بين سبك هويت و بهزيستي رواني در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر قم
  سهراب عبدي زرين، پريناز سجاديان، شيما شهياد، احمد بيان معمار، حسين عظيمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *