مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري مراقبت ويژه « دوره 4، شماره 1

 1. تأثير دعا بر شدتِ وخامت حال بيماران در بخش‌هاي مراقبت ويژه
  كيوان تقي زاده كراتي، مينو اسدزندي، سيد داوود تدريسي، عباس عبادي
 2. مقايسه‌ي تأثير آموزش ترياژ به روش سخنراني و نرم‌افزار چندرسانه‌اي بر يادگيري پرستاران
  يدالله سياوش وهابي، سيد داوود تدريسي، شهناز قيم، عباس عبادي، محمد دانشمندي، مسعود ثقفي نيا
 3. تأثير مديريت احياي قلبي، ريوي و مغزي در بيمارستان بر پيامدهاي ناشي از احيا
  امير سالاري، اسمعيل محمدنژاد، زهره ونكي، فضل الله احمدي
 4. نقش ويژگي‌هاي فردي و الگوي قضاوت در نگرش به اتانازي
  ناصر آقابابايي، جواد حاتمي رضا رستمي
 5. تفاوت تظاهرات باليني سكته‌ي قلبي در زنان و مردان
  سيد حميد شريف نيا، علي اكبر حق دوست، رقيه نظري، رزيتا رضايي، سوسن ساعت ساز، سيد جليل سيدي اندي
 6. عوامل تنش‌زاي مادرانِ نوزادان نارس بستري در بخش‌هاي مراقبت ويژه‌ نوزادان
  ليلي بريم نژاد، نسرين مهرنوش، نعيمه سيدفاطمي، حميد حقاني
 7. عوامل مؤثر بر ميزان و چگونگيِ انجام مراقبت‌هاي دهاني در بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه
  هادي رنجبر، منصور عرب، عباس عباس زاده، اطهره رنجبر
 8. كيفيت دستورالعمل‌هاي پرستاري مبتني بر شواهد از ديدگاه پرستاران
  مريم نظام زاده، جميله مختاري نوري، سيد محمد خادم الحسيني، عباس عبادي