مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان « دوره 7، شماره 1

 1. بررسي اثر ژل كلرهگزيدين Xanthan- based CHLO- SITE همراه با جرم‌گيري و تسطيح ريشه در درمان ضايعات پريودنتال
  رضا بيرنگ, پريچهر بهفرنيا, جابر يقيني, مهسا جمشيدي, فاطمه تيموري
 2. اثر سه نوع دهان‌‌شويه بر ريز‌سختي نوعي كامپوزيت رزين در محيط آزمايشگاهي
  آرش عزيزي, شيرين لواف, سميه حسيني طباطبايي
 3. رابطه سن تقويمي كودكان و جوانان گيلاني با نماي پرتونگاري تكامل دندان مولر سوم
  سيده طاهره محتوي پور, سيده سعيده محتوي پور, مازيار رفاهي
 4. فراواني نسبي لكوادما و عوامل خطرساز آن در بيماران مراجعه‌كننده به بخش تشخيص دانشكده دندان‌پزشكي اصفهان
  پريچهر غلياني, فريماه سرداري, فاطمه بسيج
 5. آناليز نسبت‌هاي دنداني- صورتي دندان‌هاي قدامي ماگزيلا در دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد خوراسگان
  مهرداد بركتين, عليرضا عمراني, نسيم اثناعشري اصفهاني, مرضيه ياوري
 6. بررسي نسبت عرض دندان‌هاي سانترال فك بالا به پايين در دندان‌هاي طبيعي و مصنوعي
  رضا خدادادي, محمدعلي صادقي, شيرين گراوند
 7. ارزيابي نيازهاي درماني ارتودنسي دانش‌آموزان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان با استفاده از شاخص IOTN
  مسعود فيض بخش, عليرضا عمراني, فاطمه تيموري, فرشيده ميرلوحي
 8. فراواني كانال C- شكل در دندان‌هاي آسياي دوم فك پايين مردم شهر كرمان
  مريم كوزه كناني, مالك بهمني
 9. اثر مهاري دهان‌شويه‌هاي كلرهگزيدين و پرسيكا بر HSV-1 در محيط كشت سلولي در مقايسه با آسيكلووير
  سارا پورشهيدي, مهدي داورمنش, فهيمه رضازاده, محمد معتمدي فر, هومن ابراهيمي, عباس عليپور
 10. دردهاي پس از درمان ريشه: عوامل مؤثر و داروهاي مسكن
  مسعود ساعتچي, مريم بيدار, حسن رزمي, محمد قاسم امين الضربيان
 11. بيوپسي، چرا و چگونه؟
  سيد محمد رضوي, عاطفه توانگر, لاله ملكي
 12. شيوع بي‌دنداني كامل و علل آن در افراد 35 سال و بيشتر شهر ياسوج در يك بررسي يك‌ساله
  مرتضي بنكدارچيان, رضا قرباني پور, فاطمه مجدزاده, طهمورث حجتي