مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا « دوره 1، شماره 1

 1. تعيين فراواني مصرف قرص هاي ضد بارداري در زنان مبتلا به حوادث عروقي مغزي بستري در بيمارستان فرشچيان همدان در يك مطالعه ده ساله
  مهردخت مزده
 2. تعيين آلودگي حلزون ليمنه ژيدروزيانا به لاروهاي ترماتودها در مناطق آبي استان خوزستان
  شمسي نورپيشه، علي فرهناك
 3. بررسي غلظت گـاز رادن در خانـه هـاي مسكـونـي تبـريـز
  غلامحسين حدادي
 4. بررسي ميزان تكميل اوراق منتخب در پرونده‌هاي پزشكي در بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
  محمد پارسا محجوب، سيد محمد احسان فرح آبادي، مهسا دلير
 5. بررسي ابعاد هشت گانه كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع دوم مراجعه كننده به مركز ديابت سنندج 1388
  شهنازخالدي، گلرخ مريدي، فردين غريبي
 6. سالمونلا انتريكا: سروتايپينگ، الگوي مقاومت دارويي و بتالاكتامازهاي وسيع الطيف
  عباس عبداللهي، سهراب نجفي پور، سيد امين كوهپايه، محمد حسن مشكي باف، مجيد نقدي
 7. بررسي علل كاهش تغذيه انحصاري با شير مادر دركودكان زير 6 ماه در شهركرمان 88-1387
  شهپر مهرپرور، معصومه ورزنده
 8. بررسي تاثير برنامه آموزشي روان شناختي بر ميزان استرس و افسردگي بيماران مبتلا به سرطان
  مرجان مرداني حموله، مهين روزي طلب، احترام ابراهيمي