مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 14، شماره 7

 1. بررسي نقش درمان IUI در خانم هاي با انسداد يك طرفه لوله رحمي در هيستروسالپنگوگرافي
  دكتر صديقه اسماعيل زاده، مهرداد فارسي، محمد رضا آقاجاني مير، مرمر فيروزپور، ترزا ماهوتي
 2. بررسي علل و عوامل مستعد كننده مرگ نوزادان در بيمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد از فروردين 1388 تا خرداد 1389
  حسن بسكابادي، زهرا پرويني، طاهره براتي، آسيه مودي
 3. بررسي ميزان خشونت عليه مادر و سوء مصرف مواد در دوران بارداري و ارتباط آنها با پيامد بارداري در مادران شهر كرمان در سال 1388
  هادي رنجبر، مهري كهن، عباس عباس زاده، منصور عرب، فروغ پور يزدان‌پناه
 4. بررسي تأثير اسيدهاي چرب امگا-3 بر افسردگي پس از زايمان
  فاطمه ناهيدي، شيرين تقي زاده، سعيد صدر، حميد علوي مجد
 5. تأثير متوكلوپراميد بر افزايش توليد شير مادران نوزادان نارس
  دكتر ابراهيم دستگردي، محبوبه شيرازي، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، رعنا اميري
 6. ارتباط بين ديسمنوره اوليه با خطر زايمان زودرس خودبخودي در زنان نخست زاي شهر رفسنجان
  طيبه نگاهبان بنابي، محسن رضائيان، مژگان جمالي، علي انصاري جابري
 7. تصور از درد زايمان طبيعي و سزارين و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان
  منوره اتقايي، عصمت نوحي
 8. هيستركتومي و پيامدهاي جنسي بعد از آن(مرور سيستماتيك)
  راحله بابازاده، خديجه ميرزايي، فريده اخلاقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *