مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد « دوره 6، شماره 1

 1. نحوه ارائه خدمات اساتيد راهنما از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
  شهناز مجاهد، خديجه نصيرياني، طاهره سليمي، محمدحسن لطفي
 2. ديدگاه اساتيد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان به پژوهش و تحقيقات دانشجويي
  سميرا مهرعلي زاده، عابدين وكيلي، سيد مصطفي پورحسيني
 3. بررسي وضعيت افسردگي در بين دانشجويان دانشكده‌هاي بهداشت و پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
  محمد حسين باقياني مقدم، محمد حسن احرامپوش، بهمن رحيمي، امير حسين امينيان، محمد آرام
 4. تأثير آموزش راهبردهاي شناختي – رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
  محمد حسين فلاح يخداني، غلام علي حيدري
 5. رابطه محيط خانواده با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد 86-1385
  غلامعلي حيدري
 6. بررسي نيازهاي آموزشي پزشكان خانواده استان يزد
  مهران كريمي، محسن ميرزايي، زهره رحيم
 7. آموزش مجازي: مزايا و محدوديت‌ها
  فرزانه شاه بيگي، سمانه نظري
 8. گزارش برگزاري كارگاه كشوري آموزش مهارت‌هاي عملي در مركز آموزش مهارت‌هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
  مسعود ميرزايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *