مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان « دوره 20، شماره 80

 1. پيش‌بيني كننده‌هاي وضعيت عملكردي بيماران دچار بدخيمي كولوركتال
  عاطفه قنبري، عباس رحيمي، مريم مؤمني
 2. بررسي رابطه‌ رفتار شهروندي سازماني با كيفيت خدمات در بيمارستان‌هاي استان گيلان
  مراد رضايي ديزگاه ، محمدرضا آزاده دل، فرزين فرحبد، ساناز قره‌داغي
 3. روانسنجي مقياس ناتواني پرسشنامه بررسي عمومي خانگي((DI-GHS در سالمندان مقيم خانه سالمندان
  زهرا تقربي، خديجه شريفي، زهرا سوكي
 4. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
  مريم كوشا، علي مهرآبادي، ربابه سليماني
 5. شيوع مصرف استروئيدهاي آنابوليك- آندروژني و ميزان آگاهي و نگرش از عوارض جانبي آنها در ورزشكاران پرورش اندام شهر رشت
  حميد اراضي، رستگار حسيني
 6. بررسي باورهاي بهداشتي و عملكرد زنان تحت پوشش مراكز شهري زرنديه در رابطه با انجام آزمايش پاپ اسمير
  محمود كريمي، محسن شمسي، مرضيه عربان، زينب غلام نيا، پريسا كسمايي
 7. ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي پرستاران
  معصومه شهنازدوست، شاهرخ مقصودي، رسول تبري
 8. مقايسه علايم و نشانه هاي سندرم حاد كرونري در بيماران زن و مرد
  سيدعلي مجيدي، محمدتقي مقدم نيا، مريم شريفي
 9. بررسي پيامدهاي درماني فلج عصب راديال بدنبال شكستگي هومروس با روش ميكروسكوپي ترميم عصب
  محمدرضا امام هادي، مهران سليمانها، محسن مرداني كيوي
 10. تأثير آموزش مديريت رفتار بر ميزان رضايت زناشويي مادران كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نارسايي توجه
  سيد ولي‌اله موسوي، ماندانا عبدالكريمي، مهناز خسرو جاويد، مريم كوشا
 11. تأثير شناخت درماني گروهي مبتني بر حضور ذهن (MBCT) بر كاهش افسردگي و افزايش رضايت زناشويي در زنان متأهل
  غلامرضا رجبي، سيد اميد ستوده ناورودي
 12. فئوكروموسيتوم دوطرفه با تظاهر اوليه غيرمعمول در يك كودك: گزارش مورد بسيار نادر
  محمدرضا عزيزي اصل، بهرام دربندي، سيده فاطمه ميربازغ، شاهين كوه منايي