مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله طب نظامي « دوره 13، شماره 4

 1. تاثير دوره آموزش نظامي بر ويژگي‌‌‌‌‌‌هاي شخصيتي دانشجويان نظامي
  بهنام ملكي، سعيد صانعي، حسين برهاني، اكبر قوامي
 2. تغيير آستانه شنوايي اندازه‌گيري‌شده با اديومتري با تون خالص بعد از شليك گلوله در كاركنان نظامي بدون حفاظت شنوايي
  محمد قاسمي، بابك ساعدي، محمد مجتهد، مريم رضايي نجف آبادي، مسعود افشاري، مرتضي ايزدي
 3. كيفيت باكتريولوژيك اغذيه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به يك مركز نظامي
  حميدرضا توكلي، كاظم فرهنگ، علي اكبر كريمي زارچي، اسماعيل حيدري
 4. كيفيت مديريت دانش در يك بيمارستان نظامي براساس شاخص‌هاي مدل تعالي بالدريج
  شهرام توفيقي، محمدصالح فلاح، مجتبي خواجه آزاد
 5. ارتباط بين مديريت مسير پيشرفت شغلي و رضايت از مسير پيشرفت شغلي
  علي رضاييان، سكينه حاتمي، حسين دستار
 6. مدل ارزيابي سامانه پايش سلامت كاركنان بخش بهداشت و درمان
  هاله منشگر، شهريار محمدي، داود كريم زادگان، سيد جلال مدني
 7. رابطه به‌كارگيري كارت هوشمند با مديريت مصرف داروي بيماران خاص مبتلا به ام.اس
  ايروان مسعودي اصل، امير اشكان نصيري پور، ياسر اسمعيل لو
 8. آسيب‌هاي ورزشي كاراته‌كاها در مسابقات بين‌المللي
  مصطفي رحيمي، فرزين حلبچي، اسماعيل علي بخشي، نويد كلالي، شهرام نظري
 9. پايايي و روايي پرسش‌نامه “برآورد رضايت شغلي” در كاركنان خدمات درماني نظامي
  محمد غلامي فشاركي، داوود طالبيان، زهره آقاميري، معصومه محمديان
 10. نقش طب نظامي در نيروهاي مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌هاي آموزشي تخصصي در طب نظامي ايران
  رمضان رحماني، شعبان مهرورز، اسماعيل زارعي زواركي، عباس عباس پور، حسن ملكي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *