مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 17، شماره 3

 1. مقايسه درمان فراشناختي، فلووكسامين و درمان تركيبي در بهبود راهبردهاي كنترل فكر و نشانه‌هاي توقف در اختلال وسواسي- اجباري
  حسين شاره، بنفشه غرايي، محمدكاظم عاطف‌وحيد
 2. تدوين و بررسي روايي و پايايي مقياس باورهاي مربوط به افسردگي
  فرشته موتابي، لادن فتي، رضا مولودي، كاوه ضيايي، هليا جعفري
 3. تدوين و بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني
  علي زاده‌محمدي، زهره احمدآبادي، محمود حيدري
 4. سازگاري فرهنگي و بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسش‌نامه تجربه مراقبت از بيمار در خانواده بيماران مبتلا به اختلال‌هاي شديد روانپزشكي
  ياسمن متقي‌پور، جمال شمس، نيلوفر ثالثيان، ونداد شريفي، جواد علاقبندراد
 5. نقش پيش‌بين خودكارآمدي، باور به اثربخشي درمان و حمايت اجتماعي در خودمديريتي ديابت قندي
  اسحق رحيميان بوگر، محمدعلي بشارت، محمدرضا مهاجري تهراني، سياوش طالع‌ پسند
 6. ميزان حساسيت سامانه‌هاي گرايش و بازداري رفتاري در افراد سوءمصرف‌كننده مواد، سيگاري و سالم
  رضا عبدي، عباس بخشي‌پور رودسري، مجيد محمود عليلو
 7. تجربه زنان بستري در بخش روانپزشكي از روابط خانوادگي- زوجي: يك پژوهش كيفي
  مهين امين الرعايا، عباس عطاري، فريبا نوري، فاطمه قاسم
 8. آگاهي و نگرش افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي مراجعه‌كننده به انستيتو روانپزشكي تهران نسبت به ايدز
  اميرحسين جلالي، كاوه علوي، سعيد پاكدل، مسعود احمدزاد اصل، مهرداد افتخار
 9. بهداشت روان صنعتي در يك كارخانه: گزارش موردي
  مريم ملك، سيدمحمد سيدمهدي