مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي تحقيقات نظام سلامت « دوره 7، شماره 3

 1. بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي زنان يائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحليل رفتاري الگوي PRECEDE
  انسيه نوروزي، فيروزه مصطفوي، اكبر حسن زاده، ميترا مودي، غلامرضا شريفي راد
 2. بررسي ارتباط برخي عوامل رواني- اجتماعي با رفتارهاي تبعيت از درمان بيماران همودياليز شهر اصفهان: چارچوبي مفهومي بر اساس تئوري شناختي- اجتماعي
  فاطمه خليلي، احمدعلي اسلامي، زيبا فرج‌زادگان، اكبر حسن‌زاده
 3. ارتباط بازي‌هاي رايانه‌اي بر كيفيت زندگي در نوجوانان 15-12 ساله شهرستان برخوار
  نيره كثيري دولت‌آبادي، احمدعلي اسلامي، فيروزه مصطفوي، اكبر حسن‌زاده، اعظم مرادي
 4. تحليل پيامد حوادث عمده و تعيين سطح يكپارچگي ايمني فرايند در واحد آب ترش پالايشگاه گازي با استفاده از روش آناليز لايه‌هاي حفاظتي
  احسان ا… حبيبي، مهرزاد كشاورزي، حسين‌علي يوسفي، اكبر حسن‌زاده
 5. عوامل مرتبط با اتخاذ رفتار سالم بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در بيماران سلي استان اصفهان
  مريم جوهري، احمدعلي اسلامي، حميدا.. وردي‌پور، اكبر حسن‌زاده، فريبا فريد
 6. عوامل مرتبط با انجام آزمايش خون مخفي در مدفوع جهت غربالگري سرطان كولوركتال، بر اساس سازه‌هاي مدل اعتقاد بهداشتي در افراد در معرض خطر متوسط در اصفهان
  سيد همام‌الدين جوادزاده، فيروزه مصطفوي، سيد محمدحسن امامي، اكبر حسن‌زاده، غلامرضا شريفي‌راد
 7. تجزيه بيولوژيكي پركلرواتيلن (PCE) در پساب صنعتي سنتتيك با استفاده از راكتور بي‌هوازي با بستر سيال (AMBR)
  محمد مهدي امين، مريم فرجي، فريبرز مؤمن بيك، اكبر حسن زاده
 8. غذايي DASH (كنترل كننده پرفشاري خون) و عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي عروقي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
  ليلا آزادبخت، نفيسه رشيدي پور فرد، مجيد كريمي، مجيد رحيمي، محمد حسن بقايي، اعظم برزويي، احمد اسماعيل زاده
 9. تأثير روابط خانوادگي بر بهداشت رواني فرزندان در شهر اصفهان
  منصور حقيقتيان، فرشته حقيقت، سيد رسول قريشي، پروانه محسني‌پور
 10. بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار شكم اول مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني اردبيل
  افشان شرقي، عزيز كامران، غلامرضا شريفي راد
 11. مطالعه تشخيصي گونه‌هاي قارچي درماتوفيتي در محوطه استخرهاي شناي سرپوشيده شهر يزد
  محمدحسن احرامپوش، عباسعلي جعفري، سميه رحيمي، محمدتقي قانعيان، فرحناز خبيري
 12. بررسي تغييرات كورتيزول ادراري كارگران در معرض صدا در كارخانه نساجي سپاهان لايه اصفهان
  اردشير كلانتري، مليحه رنجبر، فربود كلانتري