مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 8، شماره 4

 1. تجارت بين‌المللي خدمات سلامت در كشورهاي منتخب عضو آسه آن؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
  سوگند توراني، سيد جمال‌الدين طبيبي، شهرام توفيقي، نسرين شعربافچي‌زاده
 2. مطالعه‌ي اركان مديريت دانش در بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران
  سيد جمال‌الدين طبيبي, اميراشكان نصيري‌پور, سارا آقابابا, نسيم نبي‌پور جعفرآباد
 3. ارزيابي كارايي نسبي بيمارستان‌هاي قم با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌ها و فرآيند تحليل سلسله مراتبي
  رضا صالح‌زاده، سعيده كتابي
 4. خودارزيابي مديران و كاربران شبكه در خصوص تأثير سيستم اطلاعات بيمارستاني بر عملكرد و فرآيندهاي كار بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود
  محمد اميري، الهام صادقي، احمد خسروي، رضا چمن
 5. بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان الزهرا(س) چه زماني را صرف دريافت خدمات مي‌كنند؟
  عليرضا جباري, مرضيه جعفريان, الهه خراساني, محسن غفاري, منصوره مجلسي
 6. مقايسه‌ي فرايند مجموعه‌گستري كتابخانه‌هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور ارايه‌ي الگوي مناسب مجموعه‌گستري در كتابخانه‌هاي مذكور
  عبدالحميد معرف‌زاده، امين مهدي‌فر
 7. مقايسه‌ي سواد اطلاعاتي دانشجويان واحد بين‌الملل با دانشجويان دانشكده‌ي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز- شاخه‌ي آبادان
  زاهد بيگدلي, محبوبه ممتازان
 8. رعايت اصول ثبت نسخه نويسي پزشكان در نسخ بيماران سرپايي بيمه شده سازمان خدمات درماني شهر كاشان
  مريم رنگرز جدي, فاطمه رنگرز جدي, محمد‌رضا رضائي مفرد
 9. شركت‌هاي فروشنده‌ي نرم‌افزار سيستم اطلاعات بيمارستاني و نياز كاربران
  مهرداد فرزندي‌پور, زهرا ميداني
 10. نمايه‏ سازي مجله‏هاي ايراني توسط پايگاه‏هاي اطلاعاتي خارجي: راه‌ كارهايي براي بهبود آن
  عليرضا نوروزي، هيوا عبدخدا
 11. رضايت كاربران نسبت به كيفيت سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان‌هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  اميرعباس عزيزي, شهلا صفري, علي محمدي, جلال خيرالهي, مهديه شجاعي باغيني
 12. ارزيابي طرح بيمه‌ي درمان روستاييان بر اساس وضعيت عمومي عدالت
  محمود كاظميان، مجيد خسروي
 13. ارزيابي عملكرد بيمارستان ‌هاشمي‌نژاد بر اساس معيار سنجش، تحليل و مديريت دانش الگوهاي آموزش و بهداشت- درمان Malcolm Baldrige
  محمد رضا ملكي, آزاده فاتح پناه, محمود رضا گوهري
 14. تحليل ميزان نفوذ اجتماعي مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و ارتباط آن با ويژگي‌‌‌‌هاي جمعيت شناختي
  وحيده صيادزاده, سيدعلي سيادت, عبدالرسول جمشيديان
 15. طراحي الگوي سيستم مديريت اطلاعات منطقه‌اي مشاوره و تست اختياري براي تشخيص عفونت HIV در ايران
  محترم نعمت‌الهي، ناهيد حاتم
 16. تحليل محتواي مؤلفه‌هاي اطلاعات سلامت در كتاب‌هاي درسي
  ابراهيم صالحي عمران، ميمنت عابديني بلترك

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *