مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 9، شماره 36

 1. بررسي وضعيت تست تحمل گلوكز، سه سال پس از تشخيص اوليه IGT (اختلال در تست تحمل گلوكز)، در 56 فرد بالاي 30 سال روستاهاي استان زنجان؛ 1379
  فرانك شريفي، مهرداد آقايي، جلال درخشنده، يحيي جابري
 2. بررسي قارچ هاي آلوده كننده هوا و وسايل اتاق عمل و بخش هاي ويژه بيمارستان هاي شهر زنجان؛ تابستان 1380
  عباسعلي نوريان، حميد بدلي
 3. بررسي ميزان شيوع اختلالات گفتاري در كودكان دبستاني شهر زنجان، 1379
  حسين معصومي جهنديزي
 4. مقايسه تغييرات قاعدگي در خانم هاي 35-30 ساله با لوله هاي بسته با خانم هاي 35-30 ساله اي كه از پيشگيري طبيعي استفاده مي كنند در مركز درمانگاه شماره 6 شهرستان زنجان؛ 76-1375
  پروين تدين
 5. اندازه گيري آنزيم هاي كبدي (ِALT و AST) در افراد HBsAg مثبت مراجعه كننده به سازمان انتقال خون زنجان جهت اهداء خون؛ 1379
  علي اوسط ملتي، نورالدين موسوي نسب
 6. بررسي انواع عوارض تشخيص داده شده مننژيت هاي باكتريايي كودكان بستري شده حين درمان، در ده سال گذشته در بيمارستان دكتر بهشتي زنجان، 79-1369
  سيد علينقي كاظمي، لاله پورمنصوري
 7. بررسي اثرات تزريق داخل هيپوكامپي انسولين و گلي بنكلاميد بر روي اختلالات حافظه در مدل تجربي ديابت
  اميرمهدي افشار مازندران، مهديه فقيهي، مهري كدخدايي
 8. بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، 1379
  فريبا رشيدي زاويه
 9. بررسي آگاهي و نگرش پرستاران و ماماهاي بيمارستان هاي شهرستان زنجان در زمينه موضوعات اخلاقي؛ تابستان 1379
  رضا نگارنده، صديقه قبادي
 10. بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي در كارآمدي همودياليز در بيماران مبتلا به نارسايي كليه بيمارستان شهيد دكتر بهشتي؛ 1380
  بهمن طالبي پور، فرزين حسيني
 11. بررسي شيوع بي اختياري ادراري تحريكي در بيماران مبتلا به بي اختياري ادراري كوششي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شفيعيه زنجان؛ 80-1379
  عليرضا كمالي، كمال عزت شوكتي
 12. بررسي تاثير بعضي از عوامل فردي، اجتماعي و اقتصادي بر پيگيري درمان در بيماران مسلول مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر زاهدان؛ 1375
  فاطمه كياني، مهناز شهركي پور، ملك كياني، اسدالله كهخايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *