مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 8، شماره 3

 1. آمار در اپيدميولوژي: مطالعات مورد-شاهدي
  امين جمال زاده
 2. بررسي ارتباط قوس كمري با تيلت لگني و ارتباط اين دو با طول عضلات همسترينگ در دانشجويان دختر سالم
  سيدجواد موسوي
 3. بررسي نتايج عمل جراحي فتق ديسك كمر در بيمارستان آيت الله كاشاني بين سال هاي 1373 لغايت 1378
  سيداحمد ميرحسيني
 4. استفاده از خاك اره در حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي
  بيژن بينا، مهرنوش ابطحي محصل، مرضيه وحيد دستجردي
 5. شيوع بيماري فنيل كتونوري در بين مددجويان آسايشگاه هاي بهزيستي اصفهان
  صادق وليان بروجني، الهام ابراهيمي، ماريا شامرادگلي، حسن معيني، مهدي حسيني مزيناني
 6. گزارش يك مورد ديسپلازي فيبروز همراه با يافته هاي غير معمول شامل كليه نعل اسبي، شلي مفاصل و نهان خايگي
  محمدرضا نجفي، كيوان بصيري
 7. بررسي نشت ريزآلاينده هاي ناشي از خوردگي داخلي لوله ها در شبكه هاي توزيع آب شهري
  محمدرضا شاه منصوري، حسين پورمقدس، قدرت اله شمس خرم آبادي
 8. ترميم فتق انسزيونال شكمي با استفاده از مش و ابدومينوپلاستي كامل
  مظفر هاشمي، سيدعباس طباطبايي
 9. بررسي مقايسه اي فراواني نسبي آلودگي انگل كريپتوسپوريديوم در بيماران دياليزي شهرستان اصفهان با جمعيت غير دياليزي در سال 80-1379
  شيوا صيرفيان، نادر پسته چيان، حسينعلي يوسفي، مريم كردگاري
 10. شيوع حاملگي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در شهر زاهدان، 1379
  فاطمه رخشاني، عليرضا انصاري مقدم، هديه تهراني
 11. بررسي ارزش اندازه گيري سطح سرمي آلكالن فسفاتاز روده اي در تشخيص ايسكمي روده
  محمدعلي رجبي، غلامرضا مهاجري
 12. بررسي رابطه بين تغييرات فشار خون شرياني و مختصات موج پلتيسموگرام پالس اكسي متر
  محمد گلپرور، حسين نداف نيا، محمود سقائي
 13. بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير 25 سال زندان قزلحصار تهران
  محمود كريمي، شمس الدين نيكنامي، عليرضا حيدرنيا، علي رمضانخاني
 14. ارتباط استعمال سيگار و ساير مواد مخدر در دانش آموزان و دانشجويان با والدين آنها
  سيدغفور موسوي، حميدرضا روح افزا، معصومه صادقي
 15. آيا ضخامت انتيما-مديا در محل كاروتيد مشترك فاكتور پيشگويي كننده مستقلي از بيماري هاي عروق كرونر است؟
  معصومه صادقي، حميدرضا روح افزا
 16. بررسي دانش و نگرش دستياران رشته كودكان در خصوص احيا قلبي تنفسي كودكان و نوزادان
  مليحه كديور، مهدي پناه خواهي، نادره جوادنيا
 17. بررسي بعضي عوامل موثر در ايجاد ناهنجاري هاي مادرزادي در شهر اصفهان سال 79-1378
  حيدرعلي داوري، عبدالمهدي بقايي
 18. تاثير آموزش مدارا با استرس بر كنترل كوتاه مدت قند خون در بيماران ديابتي نوع 1
  مهناز سرتيپ پور، عباس عطاري، مسعود اميني، ساسان حقيقي
 19. بررسي تاثير عصاره پلي فنليك گياهان Crataegus curvisepala و Salvia hydrangea و Betula pendula و ويتامين C بر گليكوزيلاسيون پروتئين ها در In vitro
  صديقه عسگري، غلامعلي نادري، نصرالله قاسمي دهكردي، مژگان قاري پور، رويا كليشادي، نصرالله بشردوست
 20. استفاده از تست اروديناميك در مردان مبتلا به علائم دستگاه ادراري تحتاني: بررسي 150 بيمار
  محمود كبيري، سيدمحمد باستان
 21. نقش مديريت مشاركتي (نظام پيشنهادها) در ميزان اثربخشي و كارايي بيمارستان
  علي محمد مصدق راد
 22. بررسي وجود ارتباط بين پوسيدگي مولر اول دائمي و دندان هاي مولر شيري در كودكان 9-7 ساله شهر تهران در سال 1379
  شيوا مرتضوي، صديقه بهمني مقدم
 23. تاثير يك دوره بازتواني قلبي بر استرس هاي سايكولوژيك در يك جمعيت ايراني
  حميدرضا روح افزا، مرضيه سعيدي، معصومه صادقي، مريم بشتام، كتايون ربيعي
 24. بررسي توزيع فراواني عوامل پيشگويي كننده مرگ ناشي از سكته قلبي در 28 روز اول پس از حمله
  شيدخت حسيني، پويا باغبانيان
 25. بررسي تاثير حساسيت زدائي بر كاهش ميزان اضطراب به دنبال دريافت محركات خاص محيطي در جانبازان 25% به بالاي شهر بوشهر، 1378
  سعيد پهلوان زاده، رضا جمهيري، طيبه مهرابي
 26. بررسي نيازهاي مددكاري بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاهي اصفهان، تابستان 1379
  سيداحمد محموديان، مجتبي بكتاشيان، فرشيد جوادي
 27. بررسي فراواني نسبي ضايعات واكنشي (Reactive) دهان در مراجعين به بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي اصفهان از سال 1366 تا 1380
  پرويز ديهيمي، داريوش نكوزاده
 28. مقايسه قابليت هاي گفتاري كودكان پرورشگاهي با كودكان مهد كودك (محدوده سني 6-2 سال) شهر اصفهان
  اكبر بهرامي، فرانك صالحي، عباسعلي پورمومني
 29. اثر آفت كش كومافوس بر فعاليت آنزيم هاي ترانس آميناز
  عليرضا عبادالهي، محمود قاضي خوانساري
 30. پي آيند و عوارض اعمال جراحي ترميم عروق اندام با توجه به مشخصه هاي MESS قبل از عمل در بيمارستان الزهرا (س)
  محمد گلپرور، پرويز كاشفي، محسن صادقي اردستاني
 31. بررسي و تعيين ميزان شيوع افراد Caries free در دانش آموزان 12 ساله مدارس شهرستان ايذه
  سيدمصطفي موسوي نسب، فريدون شيخي
 32. مقايسه ميانگين درجه نزديك بيني در مراجعين به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان فارابي در پائيز 79-1378، قبل و بعد از 1 ماه روزه داري
  عليرضا زندي
 33. ارزيابي پنج پايگاه رايگان مدلاين در شبكه جهانگستر
  عليرضا ظهور، فاطمه اسدي گرگاني، رقيه ارشاد سرابي