مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 5، شماره 2

 1. بررسي تركيبات روغن فرار سرشاخه هاي برگدار و ميوه گياه نوش
  سليمان افشاري پور، احمد امامي
 2. بررسي اثر ضد التهابي گياه آويشن شيرازي (Zataria multiflora boiss)
  فريبا جعفري، عليرضا قنادي، امير سياهپوش
 3. اثر ضد درد و ضد التهاب عصاره تام فراكسيون فلاونوئيد و اسانس گل اروانه (Salvia hydrangea)
  ولي اله حاج هاشمي، عليرضا قنادي، دادفر موسوي
 4. استاندارد نمودن آزمايش زمان پروترومبين با استفاده از معرف ساخته شده و ارزيابي كيفيت كنترل بيماران تحت درمان با وارفارين
  امير زرگرزاده، عباسعلي پورآذر، مريم مربي
 5. مقايسه 43 كولتيوار گياه پروانش از نظر مقدار آلكالوئيد ضد سرطان وين بلاستين
  سيدابراهيم سجادي، رابرت ورپورت
 6. سنتز مشتقات N-استونيتريل و N-اتيل آمين-3-هيدروكسي پيريدينون ها به عنوان كي ليت كننده هاي آهن (III)
  لطف اله سقايي
 7. اثر بلوك كننده هاي كانال هاي پتاسيمي، كلسيمي و فعال كننده هاي كانال هاي پتاسيمي وابسته به ATP بر انقباضات عضله صاف سمينال وزيكول
  حسن صدرايي
 8. تغييرات غلظت چربي هاي خون متعاقب مسموميت با جيوه
  مسيح اله طاهر، حشمت اله اروجي، داريوش مختاريان زواره
 9. اثر پلي مورفيسم بر مشخصات قرص فنوباربيتال
  سيدمنوچهر غروي، غلامعلي هوشفر، ناصر توكلي
 10. مقايسه دو روش برون تن براي اندازه گيري ضريب حفاظت نوري چند نمونه فرآورده ضد آفتاب تجارتي
  سيدمنوچهر غروي، ناصر توكلي، عباس پرداختي، نوشين بقائي زاده
 11. استخراج فلاونوييدهاي گياه سناي ايران و شناسايي ساختمان شيميايي آنها
  عليرضا قنادي، نصراله قاسمي دهكردي، محمدجواد سهرابي
 12. تاثير گاليم بر پارامترهاي مربوط به متابوليسم آهن: نمونه حيواني
  احمد موحديان، سيدعلي اصغر مشتاقي
 13. مطالعات اپيدميولوژيك در زمينه سرطان (نامه به سردبير)
  اردشير قوام زاده، كامران علي مقدم
 14. علل تولد نوزاد نارس در بيمارستان هاي امين و شهيد بهشتي اصفهان در نيمه دوم سال 1372 (نامه علمي)
  عباسقلي اميني
 15. گزارش يك مورد چرخش رحم حامله
  فاطمه مستاجران
 16. توزيع اپيدميولوژيك انواع سرطان در يك بررسي 5 ساله: مطالعه گذشته نگر در استان اصفهان، 74-1369
  طالب آزرم، مهران حريرچيان، فرهاد بهمن زياري، حسن رائي، سيف اله مهرابي، سيروس حقي، مسيح نقيه، نادر پورمند، پروانه بهمن زياري، منصوره حقوقي
 17. نتايج جراحي تمپانوماستوئيد در عفونت مزمن گوش مياني در دو زمينه خشك و مرطوب
  احمدرضا اخوت، مسعود جعفري پور
 18. كيفيت خدمت رساني به بيماران در بخش فوريت ها: مركز پزشكي الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تير ماه 1378
  سيد محمدحسن امامي، سيد حميدرضا ابطحي، پروانه بهمن زياري، محمدرضا قرائتي، مهرداد محمدي
 19. نقش فاكتورهاي موثر در تصادفات جاده اي و شهري در استان اصفهان، 1376
  بهرام امين منصور
 20. ويژگي هاي اپيدميولوژيكي سرطان ها در مركز سرطان شناسي اصفهان (1360 تا 1375)
  شادي بابازاده، عليرضا عندليب، حميد امامي، جعفر امامي، طالب آزرم، فريبرز مكاريان، مهدي تذهيبي
 21. كارآيي روش Z پلاستي در ترميم كيست پيلونيدال
  اكبر بهداد، مهرداد حسين پور
 22. پذيرش خود درماني در بيماران هموفيلي بعد از آموزش
  نادر پاشاپور، سريه گل محمدلو
 23. تهيه كمپوست به روش بي هوازي و مقايسه آن با كمپوست هوازي مرسوم
  عبدالرحيم پرورش، قاسمعلي عمراني، حسين پورمقدس
 24. مطالعه هدايت عصبي در عصب جلدي داخلي بازو: راهي براي تشخيص ضايعات نخاعي
  بهروز توانا، رضا روشن پژوه، فريد رضايي مقدم
 25. عوامل مساعد كننده سرطان مثانه در جامعه اصفهان
  مينا توتونچي، حميد مزدك، شكوفه نجفي پور، بهرام سليماني
 26. مقايسه روش هاي تجربي و محاسبه اي تعيين دز در ميدان هاي منظم و نامنظم نواحي سروگردن و تنه در پرتودرماني
  پروانه شكراني، شهرام منادي
 27. آيا سطح بالاي آنتي استرپتوكيناز سرم اثربخشي داروي استرپتوكيناز را در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد محدود مي كند؟
  حسن شميراني، عباس رضايي، سعيد متين خواه، فرزاد عريضي
 28. گونه هاي آرسنيك معدني در هواي شهر اصفهان
  اردشير كلانتري، مرتضي طالبي، بيژن بينا، طاهر شهرياري
 29. شيوع زبان كوچك دو شاخ در كودكان دبستاني شهر اصفهان
  محمود عمراني فرد
 30. فاصله بين دو مردمك در يك گروه جمعيتي
  حميد فشاركي، تقي بني هاشم
 31. شيوع آسم ريوي در نوجوانان مدارس راهنمايي اصفهان در سال تحصيلي 78-1377
  محمد گلشن، علي خانلرپور، زهرا محمدزاده، رامين ايرانپور
 32. مقايسه اثر ديازپام وريدي با ديازپام ركتال در كنترل تشنج كودكان
  توران محموديان
 33. ارزيابي كارآيي و تعيين معيارهاي عمده طراحي هضم هوازي براي تثبيت لجن مخلوط فاضلاب شهري اصفهان
  حسين موحديان عطار، عليرضا مصداقي نيا، بيژن بينا
 34. هيپوتيروييدي پس از پرتودرماني در كودكان مبتلا به بدخيمي: پيگيري 5 ساله، مركز پزشكي سيد الشهدا (ع) اصفهان، 1378
  مهين هاشمي پور، فاطمه گلپايگاني، شادي بابازاده، عليرضا معافي، قاسمعلي جوانمردي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *