مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 3، شماره 12

 1. بررسي ميزان بيماري هاي قارچي سطحي و جلدي و عوامل بيماريزاي آن ها در مراجعين به بخش قارچ شناسي آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، 77-1376
  فرزاد اعلا، احمد قاضي زاده
 2. بررسي مقايسه اي اثرات درماني ليتيوم و كاربامازپين در بيماران دو قطبي (I) بستري شده در بخش روانپزشكي بيمارستان توحيد سنندج از شهريور 1377 لغايت دي ماه 1377
  ايرج اميدي، محمدحسين يوسفي، علي تاجيك
 3. بررسي رابطه بين عوامل باكتريايي و يافته هاي آزمايشگاهي در عفونت هاي مجاري ادراري (UTI) بالغين و تعيين حساسيت دارويي سوش هاي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهر همدان از مهرماه 1376 تا شهريور ماه 1377
  رسول يوسفي مشعوف، محمد يعقوبي
 4. مطالعه انرژي و برخي عناصر مغذي دريافتي در ارتباط با كم خوني فقر آهن در دختران دانش آموز دبيرستان هاي شهر زاهدان در سال 1372
  منصور كرجي باني، فرزانه منتظري
 5. بررسي ميزان شيوع آلودگي انگل هاي روده اي در شاغلين حرفه هاي مختلف مواد غذايي و عوامل مرتبط با آن در سطح شهرستان سنندج در سال 1376
  كتايون حاجي باقري، محمدحسين يوسفي، سيف اله محسني
 6. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد اعضاي هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مورد آموزش جامعه نگر پزشكي در سال 1377
  نادر اسماعيل نسب، آزاد قديمي
 7. بررسي عوامل مستعد كننده ايجاد سيستوسل و ركتوسل و پرولاپس رحم در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان مركز پزشكي حضرت رسول اكرم (ص) سنندج در سال 1376
  سوسن پنجويني، حسين قانع
 8. گزارش يك مورد كيست هيداتيك لوله فالوپ
  فريبا سيدالشهدائي
 9. گزارش يك مورد Stomach perforation در نوزاد 2 روزه
  جعفر حريري
 10. مزاياي استفاده از لارو درماني در بهبود زخم ها
  زاهد رخزادي
 11. ترانسفوزيون خون و مشتقات آن
  شهريار محمودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *