مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 8، شماره 1

 1. بررسي شيوع و علل ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان زنده متولد شده بيمارستان 22 بهمن گناباد در طي سال هاي 1373 تا 1380
  محمد قهرماني، مهدي مشكي، عباس عبادي
 2. بررسي مقايسه اي دقت روش هاي غير مستقيم اندازه گيري درجه حرارت بدن پس از اعمال هيپوترمي در بيماران جراحي قلب باز
  طاهر افشار، لاله حسيني شهيدي، پوري هوشمند، علي اصغر بلوريان
 3. هيپنوتيزم قسمت II: ماهيت هيپنوتيزم و نظريه مولفين در مورد آن
  هادي سالاري، سيد عليرضا سجادي
 4. بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري هاي منتقله از راه تماس (STDs) در دانشجويان
  محمدرضا ميري، محمدجواد فاني، محمد مطلبي، حسين ناظمي
 5. بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به بيماري رواني
  سيد عليرضا سجادي، هادي سالاري
 6. اپيدميولوژي بيماري سل بين سال هاي 80-1372 در شهرستان گناباد
  علي محمدپور، محمدجواد فاني، محمد مطلبي، هدايت الله شمس
 7. تاثير انواع وضعيت بدن بر پاسخ هاي قلبي-عروقي در مدت انجام مانور والسالوا
  راضيه فروتن، علي اصغر دادگر
 8. بررسي 41 مورد آدنوميوز در بيمارستان حضرت زينب (س) از ديماه 1378 لغايت بهمن 1380
  عطيه منصوري، پريسا انصافي
 9. بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير 25 سال زندان قزلحصار تهران
  محمود كريمي، شمس الدين نيكنامي، عليرضا حيدرنيا، علي رمضانخاني
 10. گزارش يك مورد نادر تومور سرتولي-ليديگ تخمدان با تظاهر سقط فراموش شده
  فاطمه توسلي، ژينوس رفيع زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *