مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره ، شماره 57

 1. بررسي مقايسه اي بين بستن و حفظ شريان در واريكوسلكتومي يك طرفه و اثر آن در تجزيه مايع سمن قبل و بعد از عمل جراحي
  محمدحسن اميدوار برنا، سيدكاظم مداين
 2. بررسي ليشمانيوز احشايي كودكان در مركز پزشكي كودكان تبريز
  صديقه حسين پورسخا، محمدابراهيم رهباني
 3. مطالعه مشخصات جنسي و سني فلج دوره اي با كاهش پتاسيم و تغييرات Creatine kinase سرم
  رضا خندقي، محمدمهدي حسينيان
 4. بررسي سه ساله مسموميت هاي دارويي، شيميايي و گياهي در كودكان، 75-1373
  ماندانا رفيعي
 5. بررسي نتايج استفاده از غلظت كم ميتومايسين-C در عمل فيلترينگ بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز
  محمدباقر رهباني نوبر، رعنا دائي سرخابي، محمدحسين آهور
 6. ارزيابي نتايج PPD بعد از واكسيناسيون BCG و رابطه آن با اسكار حاصل از اين واكسن در شيرخواران استان كرمانشاه
  كاظم سخا، مژگان آقائي
 7. مطالعه تغييرات غلظت پارامترهاي مربوط به متابوليسم آهن در بيماران ديابتي متعاقب هيپرگليسمي
  مسيح الله طاهر، سيدعلي اصغر مشتاقي، عبدالرحيم امامي، مسعود اميني، فرزانه پاك سرشت
 8. بررسي نتايج جراحي رسس دو عضله راست خارجي در اگزوتروپياي متناوب
  رخشنده عليپناهي، ديما عندليب
 9. بررسي سرعت هدايت عصبي بيماران مبتلا به لوسمي لنفوسيتي حاد، قبل و بعد از دريافت وين كريستين
  جمال عيوضي ضيائي، محمدصادق صديق مستوفي، محمد انعامي علمداري، حبيب افضلي فرد
 10. حساسيت و ويژگي سيتولوژي ادراري در غربالگري تومورهاي اروتليوم در افراد مبتلا به هماتوري
  اشرف فخرجو، سيدكاظم مداين
 11. بررسي ارتباط عادات غذايي با چربي هاي خون و نمايه توده بدني در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
  نازيلا كسائيان، بدرالملوك فرقاني، مريم طلا مينايي، مهرداد حسين پور، مسعود اميني
 12. ميزان شيوع اسكوليوز در دانش آموزان 14-11 ساله مدارس راهنمايي اروميه
  فردين ميرزا طلوعي، جواد آقازاده، باقر پورحيدر
 13. بررسي شيوع كيست هاي ساده كليه بدون علايم باليني با سونوگرافي
  فيروزه نامي، نير مهاجري، غلامعلي حامد برقي
 14. بررسي و مقايسه اثر دو روش بيوفيدبك-آرامسازي و آرامسازي در كنترل فشار خون در بيماران مبتلا به افزايش خفيف فشار خون
  جمشيد نجفيان، سيدمهدي گلستان هاشمي
 15. بررسي باورهاي كادر مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مورد اهداي عضو
  رضاقلي وحيدي، حسين جباري بيرامي، حميده محمدزاده اسماعيلي
 16. پستان اضافي در هر دو زير بغل با ترشح شير: گزارش يك مورد و مروري بر مقالات منتشر شده در مورد پستان اضافي
  عزت السادات سيدي، محمود عمراني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *