مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره ، شماره 6-7

 1. بررسي تاثير داروي گياهي ”مورد“ (Myrtle) در درمان ضايعات آفتي مخاط دهان
  صديقه عظيمي حسيني، بهزاد بديعي
 2. مقايسه دو تست PPD و BCG براي ارزيابي ايمن سازي واكسن BCG در كودكان سه ساله شهركرد
  مجيد آويژگان، نصراله بشردوست
 3. اثر مايع درماني قبل از بيحسي نخاعي در پيشگيري از افت فشار خون
  مهدي ابتهاج، سيد عليرضا خاتمي
 4. مقايسه عوارض گوارشي و آسپيراسيون تنفسي بين دو روش جاري و متناوب در تغذيه لوله اي بيماران بستري در ICU
  هادي مرشدي
 5. بررسي ميزان سزارين در شهرستان قزوين در شش ماهه اول سال 1375
  محمدعلي جوافشاني
 6. مرگ و مير در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  سعيد آصف زاده
 7. شيوع انواع دررفتگي هاي مادرزادي مفاصل لگن نوزادان يكروزه متولد شده در مركز آموزشي-درماني كوثر (سال 76-1375)
  عليجان خواجه، قوام الدين قوامي، ميرعماد مقدم امامي، قسمت محمدزاده، زهرا پيرزاده
 8. بازنگري علل باكتريال سپتي سمي نوزادان بستري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (75-1371)
  پرويز قدم لي
 9. بررسي قد و وزن دانش آموزان 6 ساله شهرستان كاشان
  احمد ارشادي
 10. معرفي تحليل بقاء
  نصراله بشردوست
 11. افزايش فشار داخل جمجمه ايديوپاتيك بدون ادم پاپي و گزارش پنج مورد
  محمدرضا نجفي
 12. HIV/TB و گزارش يك مورد توبركولوز ريه از قزوين
  مينا آصف زاده