مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره ، شماره 30

 1. كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران
  طيبه فصيحي هرندي، سيدكامران سلطاني عربشاهي، سيداحمد تهامي، سكينه محمدعليزاده
 2. ارزشيابي پايان نامه هاي دكتراي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  مريم خليلي، روئين فلاح
 3. ميزان دستيابي كارورزهاي پزشكي بيرجند به اهداف آموزشي بخش گوش، حلق و بيني از ديدگاه خودشان
  اراز قورچايي، محمدرضا حاجي آبادي
 4. رابطه پيشرفت تحصيلي با برون گرايي-درون گرايي و روان نژندي دانشجويان پرستاري شيراز
  فوزيه رفعتي، فرخنده شريف، بهرام ضيغمي
 5. عوامل موثر بر موفقيت و شكست دانشجويان پزشكي زاهدان در امتحان جامع علوم پايه دوره هاي 21 تا 24
  مسعود رودباري، فرهاد دادگر
 6. تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان
  محمود كريمي، شمس الدين نيكنامي، عليرضا حيدرنيا، علي رمضانخاني
 7. آگاهي و عملكرد اعضاي هيات علمي در سنجش روايي و پايايي سوال هاي امتحاني
  شهناز نجار، پروين عابدي
 8. مشكلات آموزش باليني از ديد دانشجويان پرستاري
  رضا ضيغمي، محسن فاصله، شهربانو جهانميري، فريبا قدس بين
 9. منابع اطلاعاتي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه دولتي منطقه 3 تهران در خصوص بيماري ايدز
  فربد عبادي فردآذر، احمد براتي، ميركبير موسويان پور
 10. رابطه سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري قزوين
  رامين سرچمي، سيدمسعود حسيني
 11. الگويي جديد براي دوره كارشناسي ارشد مدارك پزشكي در ايران
  اباذر حاجوي
 12. مديريت اطلاعات (دانش)
  غلامرضا مرادي، سعيد آصف زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *