مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 4، شماره 15

 1. بررسي اثر فعاليت گروه مراقبت پيوسته (پيگيري) در درمان سرپايي بيماران مزمن رواني
  سيدكاظم ملكوتي، ربابه نوري قاسم آبادي، مهدي نصراصفهاني، ربابه اثني عشري
 2. بررسي ميزان شيوع نشانگان فرسودگي شغلي در مشاوران و روان درمانگران
  رضا خاكپور، بهروز بيرشك
 3. بررسي تاثير اطلاع رساني بر سطح اضطراب بيماران عمل جراحي
  مصطفي حمديه، مجيد مشهودي
 4. گزارش توصيفي خدمات بهداشت رواني و ادغام بهداشت روان در مراقبت هاي بهداشتي اوليه در منطقه ساوجبلاغ
  محمد عبهري
 5. سازوكارهاي دفاعي و اختلال هاي شخصيتي با بهره گيري از مقياس كاركرد دفاعي در DSM
  عزيزه افخم ابراهيمي
 6. تاثير رابطين بهداشت بر تغيير آگاهي و عملكرد خانوارهاي شهري (تهران، سنندج و شهركرد)
  پوران رئيسي، اردشير خسروي
 7. تاثير برنامه پي. ال. يو. در تغيير نگرش دختران پايه اول راهنمايي نسبت به دانش آموزان استثنايي
  عاطفه غياث فخري، محسن شكوهي يكتا
 8. نياز به بازنگري معيارهاي طبقه بندي اختلال هاي سلوكي در نوجوانان
  سيدحسين سليمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *