مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 2، شماره 5

 1. بررسي تاثير MRI بر رشد جنين موش
  اكبرعلي اصغرزاده، علي اكبر شرفي، حسين نيكزاد، حسن هاشمي
 2. بررسي اثر گلوكانتيم بر الكتروكارديوگرام بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي
  سيد فخرالدين صدر، صفرعلي طالاري
 3. بررسي نمايه گليسمي نان هاي سنتي و نازك ايراني و چند نوع نان حجيم وارداتي در افراد ديابتي نوع دو (NIDDM)
  مينا اسماعيلي، فروغ اعظم طالبان، نسترن طوفاني، ناصر ولايي
 4. بررسي اپيدميولوژي بيماران مبتلا به ضربه هاي چشمي مراجعه كننده به مركز چشم پزشكي شهر كاشان طي 6 ماه اول سال 1374
  عباس باقري، محمد زارع، مجتبي صحت
 5. بررسي تاثير منيزيم به تنهايي و توام با يد بر فعاليت غده تيروييد موش صحرايي سفيد
  فرشته ابراهيميان، صالح زاهدي اصل
 6. بررسي ويژگيهاي مورفولوژي اسپرماتوفور كژدم ادنتوبوتوس دوريه صيد شده در استان اصفهان
  روح الله دهقاني، سياوش تيرگري
 7. بررسي شيوع تولدهاي چند قلويي و عوامل موثر بر آن در مراجعين مركز پزشكي مهديه تهران طي سال 1371
  عصمت باروتي
 8. بررسي SG دو نيمكره در حالت عادي و ادم و ارتباط آن با آب بافت مغز در رت
  مهدي نعمت بخش، فريدون حسنوند، جواد وردي، نپتون سلطاني
 9. بررسي فشارخون در بين دانش آموزان مدارس روزانه مقطع متوسطه شهر كرمان در پاييز 1375 و رابطه آن با نمايه توده بدني
  فاطمه ميرزايي پور، بهزاد سرور عظيم زاده، محمد مشيري، سميرا دهقاني
 10. بررسي قدرت كلسترول مايع جنب در تشخيص افيوژن پلور اگزوداتيو از ترانسوداتيو
  ابراهيم رضي
 11. اولين مورد آرتريت قارچي (Sporotrichal Arthritis) در ايران
  محمدعلي اسدي، حسين هوشيار، سيداحمد خليفه سلطاني، عباس درودگر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *