مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران « دوره 2، شماره 5

 1. مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين
  مسعود اميني، بهجت مويدي، مسعود آني، سارنگ يونسي، مهرداد حسين پور
 2. گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در سرطان سينه در 140 نمونه سرطان سينه
  سيد ضياءالدين تابعي، محمدجواد اشرف
 3. مقايسه اثر سيمواستاتين ساخت ايران (سيمواستاتين، شهر دارو) با مشابه خارجي Zocor
  پيمانه حيدريان، جعفر قانبيلي، حبيب امامي، فريدون عزيزي
 4. ارتباط آپوليپوپروتئين هاي A-I و B و فعاليت پاراكسوناز سرمي با بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي و غيرديابتي
  مازيار رحماني، فريد رئيس زاده، سيما اله ورديان، محمدرضا معتمدي، فريدون عزيزي
 5. مقايسه يد دريافتي، يد ادراري و آزمون هاي تيروئيد در خانوارهاي شهري و روستايي ايلام در سال 1378
  مازيار رحماني، اعظم كوهكن، سيما اله ورديان، مهدي هدايتي، فريدون عزيزي
 6. نقش يك بار اندازه گيري پروژسترون سرم در پيش بيني آينده آبستني مراجعه كنندگان با خونريزي واژينال در اوايل آبستني
  زهرا رضايي، شهلا يزداني
 7. پروبينگ استخوان در زخم هاي پاي ديابتي: روش باليني ساده اي براي تشخيص استئوميليت
  منوچهر نخجواني، عليرضا استقامتي، فرشاد امامي، محمد حسين زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *