مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 10، شماره 4

 1. منحني هاي قد و وزن دانش آموزان 11-6 ساله شهرستان كاشان
  احمد ارشادي
 2. پيشگيري از عفونت در بيماران طحال برداري شده: بررسي عملكرد و ارزيابي تاثير راهنماي پيشگيري از عفونت
  ابوالفتح لامعي، حميده خليل زاده
 3. بررسي موفقيت تلقيح داخل رحمي مني در نازائي با علت عامل گردن رحم و عامل مرد در اروميه
  سعيد صمدزاده، افسانه سهرابي، فرزانه برومند سرخابي
 4. مقايسه اثر ضد باكتريايي نمونه هاي مختلف عسل چند ناحيه ايران
  محمود جمشيديان، امير بهاري فر
 5. بررسي ميزان رعايت شرايط صحيح نمونه برداري خون براي آزمايشات بيوشيميايي در مراكز آموزشي-درماني شهر اروميه در سال 77-1376
  حسن نانبخش، محمد رهبر، فرحناز نوروزنيا، سيامك حسن نژاد
 6. بررسي استرسورها و نحوه مقابله با آنها در بيماران همودياليزي بيمارستان مدني خوي در استان آذربايجان غربي
  مولود رادفر، شهريار سخائي
 7. بررسي درد مزمن بيضه بعد از وازكتومي در اروميه
  محمدرضا محمدي فلاح، سعيد صمدزاده
 8. ارزيابي كارائي آسپيراسيون سوزني ضايعات پستان در بيماران بخش پاتولوژي انستيتو سرطان بيمارستان امام خميني (ره) تهران در سال 1375 تا 1378
  فرشته انساني، ميترا مهرآزما
 9. بررسي نقش فاصله گذاري مناسب بر ذخاير آهن در مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر اروميه
  شاكر سالاري لك، سهيلا ربيعي پور، فرامرز ابراهيم پور آذر، سكينه نوري سعيدلو
 10. گزارش يك مورد هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس با گرفتاري استخوان هاي ران، جمجمه و مهره گردني در پسر 12 ساله
  علي سينا، فرخ قوام، فرحناز نوروزي نيا، داريوش روحي