مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 15، شماره 33

 1. بررسي آنتي ژن هاي HLA در سندرم پاپيلون لفور
  مهرداد لطف آذر، بهروز غارثي فرد، شيرين فرجاديان
 2. تاثير خارج نمودن دندان هاي پرمولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي
  لادن اسلاميان
 3. بررسي آلودگي با ميكروب هاي هوازي وسايل فلزي قبل از استفاده در جراحي دهان
  محمد رمضانيان
 4. بررسي ارزش رنگ آميزي (Phosphotungstic Acid Haematoxylin (PTAH در تشخيص افتراقي تومورهاي غدد بزاقي
  فرشته بقائي نائيني، اسماعيل يزدي، مريم سيدمجيدي
 5. بررسي ارتباط رويش دندان با بلوغ در دانش آموزان دختر 12 ساله شهر مشهد
  بهجت الملوك عجمي، نيره خادم
 6. بررسي ارتباط راديوگرافيك شكل كنديل با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال
  صغري ياسائي، ليلا خاكباز
 7. ارزيابي گذشته نگر يك تا شش سال كاربرد ايمپلنت هاي دنداني ITI با استفاده از معيارهاي كلينيكي و راديوگرافيك
  سيداصغر ميرعمادي، اميررضا ركن، ابوالفضل نيك بخت
 8. بررسي فراواني موارد آسيب هاي فك و صورت در ورزشكاران عضو فدراسيون هاي مختلف ورزشي در ايران در سال هاي 1377 تا 1380
  حميد محمود هاشمي
 9. سندرم پاپيلون لفور
  مهرداد لطف آذر
 10. سندرم شوگرن – ژن درماني و چشم انداز
  محمدرضا نوري دلويي، رامين راه پيما
 11. بررسي آماري 13 ساله تومورهاي بدخيم دهان و فك و صورت در شهر همدان، 76-1364
  محمدحسين انصاري
 12. انواع مطالعات اپيدميولوژيك (2)
  بتول شريعتي