مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 9، شماره 25

 1. مقايسه دو روش تشخيص برگشت مثانه اي-حالبي ادرار در كودكان مبتلا به عفونت ادراري
  شمس وزيريان، احمد نيكي بخش، سيد ابوالحسن سيدزاده، محمود جليلي
 2. مقايسه خود تنظيمي جريان خون مغز در مردان و زنان جوان
  هوشنگ نجفي، سعيد خامنه، مهدي فرهودي
 3. مقايسه عوارض دارويي و تاثيرات درماني دوزهاي معمولي و پايين تتراسيكلين و مترونيدازول در بيماران مبتلا به زخم پپتيك
  علي اصغر كشاورز
 4. مطالعه اثر پيش درماني با كتامين خوراكي در جراحي اطفال
  ناصر يگانه، شمس وزيريان، مسعود محمدنژاد
 5. فراواني جهش هاي ژن كانكسين 26 در ناشنوايان غير سندرمي اتوزومي مغلوب استان كرمانشاه، 82-1380
  نجات مهديه، كارلا نيشيمورا، كامران عليمددي، هيلدا يزدان، سعيد كاظمي، ياسر رياض الحسيني، ساناز ارژنگي، نيلوفر بزازادگان، مهدي توتونچي، ريچارد جي.اچ. اسميت، حسين نجم آبادي
 6. ارتباط الگوي خواب با افسردگي در سه ماهه سوم بارداري، مشهد، 1380
  ريحانه بنداد، زهرا عابديان، حسين حسن آبادي، حبيب الله اسماعيلي
 7. ميزان آلودگي ميكروبي دست كاركنان ICU و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 1380
  مهدي زبيري، بهزاد كرمي متين
 8. فراواني علل تشنج در كودكان بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع)، مشهد، 81-1375
  عنايت الله نعمت خراساني، فريبا منصوري، ابراهيم اسپهبدي