مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 10، شماره 27

 1. بررسي انگل هاي خارجي جوندگان در شهر ساري و نواحي مركزي در سال 77-1376
  فرزاد متولي حقي، شيرزاد غلامي، مهدي شريف، محمدمهدي صداقت، بهزاد پارسي
 2. اثر غلظت هاي مختلف ماده ضد انعقاد سيترات بر روي نتايج زمان پروترومبين (PT) و ترمبوپلاستين نسبي (APTT) در بيماران آنميك
  ژيلا ترابي زاده، فرشاد نقشوار، نغمه شهربندي
 3. بررسي شيوع ناباروري در مناطق مركزي مازندران در سال 1378
  امير اسماعيل نژاد مقدم، عباسعلي كريم پور، فرشته طالب پور اميري، فاطمه تارينگو
 4. بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت هليكوباكترپيلوري در دانش آموزان 7 تا 18 ساله شهر ساري در سال 1378
  اشكان فرهادي، عادله بهار، مهرنوش كوثريان، محمدرضا مهدوي
 5. اثر سايپروهپتادين (CYP) بر ميزان گلوكز خون و گليكوژن كبدي در موش هاي صحرايي (رت)
  بهزاد پارسي
 6. فعاليت فيبرهاي گاما در وضعيت استراحت و هنگام كشش هاي فازيك و تونيك در دوك عضلاني دم Rat
  عفت برقي
 7. بررسي واكنش تست توبركولين (PPD) در رفتگران شهرداري ساري در سال 1375
  محمد آهنجان، محترم نصرالهي
 8. بررسي شيوع سنگ هاي صفراوي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در ساري در سال 1375
  روح الله عبدي، سيداحمد شهاب كوثريان، مهرنوش كوثريان
 9. بررسي سطح آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت B در كاركنان پرستاري بيمارستان رازي قائم شهر در تابستان 1378 و تغييرات آن با گذشت زمان از واكسينه شدن عليه اين ويروس
  فرهنگ بابامحمودي
 10. بررسي نقش قطره بتادين (پويدون آيداين) در پيشگيري از كونژنكتيويت نوزادان
  سالار بهزادنيا، پرويز مرادي، بيژن شعبانخاني
 11. بررسي ميزان آلودگي به اكسيور و ولويت در دختران 2 تا 5 ساله مهدهاي كودك شهرستان ساري در سال 1378
  مهدي شريف، هاجر ضيائي هزار جريبي
 12. بررسي ميزان آگاهي مديران بيمارستان هاي آموزشي-درماني و درماني استان هاي مازندران و گلستان نسبت به بخش مدارك پزشكي در سال 1378
  نورالله رضايي، حكيمه مهديزاده، عليرضا خليليان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *