مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 4، شماره 8-9

 1. بررسي كلينيكوپاتولوژي سل پلور طي 15 سال اخير در بيرجند
  سيدهادي اخباري، آزاده ابراهيم زاده، حسن غلامي
 2. بررسي رابطه اضطراب، خصومت و ابراز وجود با بيماري هاي كرونري قلب
  محمدرضا رضواني، حسين اعراب شيباني، محمد خياط زاده
 3. ماسك حنجره اي: تجربه ما در كاربرد LMA در مركز پزشكي قائم
  فاطمه حقيقت، قاسم سلطاني
 4. بررسي علل مرگ و فاكتورهاي موثر بر آن در اطفال زير يكسال جمعيت تحت پوشش خانه هاي بهداشت شهرستان بيرجند در سال هاي 74-1373
  غضنفر فروزانفر، مريم جمالي مطلق، سيدعلي عربي مقدم
 5. سندروم كي كوجي فوجيماتو: گزارش يك مورد بيمار از بيرجند
  سيد غلامرضا مرتضوي مقدم، فاطمه حقيقي، آزاده ابراهيم زاده، محمود شكيبي
 6. بررسي نگرش و علل كاهش ازدواج دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  محمدرضا ميري، حسن غلامي، بيتا صدر، فرحناز انتصاري
 7. بررسي مقايسه اي بروز استرابيسم در كودكان كودكستان ها و دانش آموزان دبستان هاي بيرجند
  بهروز حيدري، فاطمه تحقيقي، مهشيد هاشمي، محمدرسول عامل كاشي پز
 8. معرفي يك مورد سندرم كوكائين
  حميدرضا خاكشور، محمدرضا اميرحسنخاني، محمدرضا صداقت
 9. بررسي ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در زمينه راه حل ها و عوامل از بين بردن فقر و زمينه هاي ايجاد آن در كشور
  محمدرضا ميري، بيتا صدر، فرحناز انتصاري
 10. بررسي علل ماكروسيتوز در اطفال 6 ماه تا 12 سال: گزارش 100 مورد از مراكز پزشكي قائم (عج) و امام رضا (ع)
  فاطمه ابريشمي، فرخ اشرف زاده
 11. بررسي عوارض زودرس (فاز بيمارستاني) آنفاركتوس حاد ميوكارد در CCU و بخش قلب بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند
  هما فال سليمان، سيدمحمد محمدي