مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 11، شماره 41

 1. مقايسه كارايي و اثربخشي رويارويي و بازداري از پاسخ با درمان از طريق كاهش فكر خطرناك در اختلال وسواس شستشو
  زهرا اندوز، علي صاحبي، سيدمحمود طباطبايي
 2. مقايسه كارايي و اثربخشي شناخت درماني بك با شناخت درماني تيزدل در درمان افسرده خويي
  حسن حميدپور، علي صاحبي، سيدمحمود طباطبايي
 3. وضعيت هويتي نوجوانان تهراني
  بنفشه غرايي، محمدكاظم عاطف وحيد، محمود دژكام، مهرداد محمديان
 4. هنجاريابي مقياس روش درجه بندي مهارت هاي اجتماعي براي كودكان پيش دبستاني
  سيما شهيم
 5. همه گير شناسي بي اختياري ادرار در دانش آموزان 11-7 ساله شهر سمنان
  محسن سليماني، محمدباقر صابري زفرقندي
 6. تغييرپذيري خلق در شرايط آب و هوايي و فصل هاي مختلف سال در جمعيت بهنجار
  حسين كاوياني، نرگس كرم قديري، نرگس ابراهيم خاني
 7. معرفي شيوه افتراق معنايي و كاربرد آن در ارزيابي بازنمايي معنايي بيماران افسرده
  قاسم نظيري، حبيب الله قاسم زاده، محمدكاظم عاطف وحيد، سيداكبر بيان زاده
 8. آيا هيپنوتراپي بر ميزان عود وابستگي به مواد افيوني و كاهش علايم ترك موثر است؟
  مجيد گل آبادي، حبيب الله تابان
 9. قند خون و شاخص توده بدن بيماران تحت درمان با كلوزاپين و ضد روان پريشي هاي متعارف
  سيدمسعود موسوي نسب، حسن حق شناس، عبدالكريم احمدي ليواني
 10. احساس ذهني بهزيستي و فعاليت هاي مذهبي در گروهي از مسلمانان
  حبيب هاديان فرد
 11. شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت
  كيومرث نجفي، فرهاد آوخ، سيد محمدرسول خلخالي، فاطمه نظيفي، حسن فرهي، مقصود فقيرپور
 12. شكايت هاي اوليه در مبتلايان به افسردگي
  علي فخاري، علي اكبري، شادي شيوا