مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 5، شماره 18

 1. نقش تغذيه با شير مادر در حفظ سلامت كودكان
  منصور بهرامي
 2. تشخيص سريع سپتيسمي از يافته هاي هماتولوژيك
  محمدتقي حقي آشتياني، عذرا عليزاد، شهين بهجتي، بابك ولي زاده، اشرف ميرسلطاني، طيبه بستان
 3. بچه شل و تشخيص افتراقي آن
  ابوالفضل نصيريان
 4. سندرم ديابت موقتي نوزادان و گزارش يك مورد
  اكبر احمدي
 5. استئوژنزيس ايمپرفكتا
  حميده شجري، غلامرضا ولي زاده
 6. شيوع بيماري هاي دريچه اي و مادرزادي قلب در دانش آموزان شهرستان بردسير
  سينا مرادمند
 7. تومور بيضه در كودكان: يك بررسي در 15 كودك مبتلا
  جواد احمدي