مقالات بر حسب مجله

 • بررسي الگوي مصرف مواد غذايي براساس RDA بين سالمندان شهر اروميه
  جميله اميرزاده، نوريه اميرزاده، شاكر سالاري
 • بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در بين دختران دانش آموز سوم دبيرستان اروميه، سال 1383
  سهيلا آهنگرزاده رضائي، حميده خليل زاده
 • بررسي تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش بهورزان شهرستان خوي درباره پيشگيري و كنترل بيماري ديابت
  ريما ذكريائي، احمد عامري، عليرضا ديدارلو، عبدالله خرمي ماركاني
 • آسيب ناشي از فرورفتن سر سوزن در كاركنان مراقبت هاي بهداشتي بيمارستان هاي آموزشي اروميه
  رحيم نژادرحيم، ناصر قره باغي، مجيد سيستاني زاده
 • بررسي سطح اضطراب پرستاران شاغل در بيمارستان هاي اروميه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
  معصومه همتي مسلك پاك
 • رويكردهاي ارزشيابي در خدمات مراقبت سلامت
  بهرام نبي لو، ابراهيم كاظمي
 • Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *