مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 12، شماره 23-22

 1. ارزيابي سميت يك تركيب دريايي ضد تومور (HESA-A) در موش سوري و موش صحرايي
  مهدي بلالي مود، امرالله احمدي، كيا بلالي مود، تقي قفقازي، پروين رجبي، مسيح الله طاهر
 2. بررسي ماكروسكوپي اثرات تراتوژنيك مصرف طولاني مدت استامينوفن در زمان قبل و حين بارداري بر روي جنين موش
  محمد افشار، جواد حامي، مختار جعفرپور، بابك تقي زاده
 3. نقش سولفات منيزيم به عنوان درمان كمكي در كنترل حملات حاد آسم
  سيد غلامرضا مرتضوي مقدم، اصغر زربان
 4. تاثير يك طرح آموزشي بر ميزان نگرش دانشجويان دختر در انجام خودآزمايي پستان با استفاده از الگوي باور بهداشتي
  فاطمه هاديزاده طلاساز، رباب لطيف نژاد
 5. تاثير اجراي طرح رابطين روستاهاي اقماري بر ميزان آگاهي و نگرش بهداشتي زنان روستايي
  محمدرضا ميري، عباسعلي رمضاني، حسين حنفي
 6. تاثير سيگار بر اختلالات هدايتي قلب در انفاركتوس حاد تحتاني ميوكارد
  مهدي رضا عمادزاده
 7. مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت و منبع كنترل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس و افراد سالم
  محمدنقي فراهاني، مهدي اعلمي
 8. تعيين شيوع SGA و برخي عوامل خطرساز آن در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي شهر بيرجند
  نرگس ناصح، فرنوش ابراهيم زاده، آزاده بهنيا، سيد عليرضا سعادتجو
 9. بررسي عفونت هاي رايج سالمندان بستري در بخش عفوني بيمارستان بوعلي قزوين: دوره يك ساله 80-1379
  مينا آصف زاده، رضا قاسمي برقي، فيروزه ذوقي
 10. واريس وريدهاي اندام تحتاني و ارتباط آن با برخي عوامل خطر در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  احمد نصيري فورگ، طوبي كاظمي، ناهيد نخعي، نرجس كاظمي
 11. بررسي اپيدميولوژيك نئوپلاسم هاي پروستات در شهر بيرجند
  فاطمه حقيقي، اصغر حبيبي، محمودرضا توكلي
 12. رابطه سطح تنش با فشار خون بالا و راه هاي مقابله با آن
  زهرا فرج زاده، سيما كاهني، سيد عليرضا سعادتجو
 13. شيوع مشكلات رفتاري در كودكان شهر بيرجند
  طيبه خزاعي، محمدمهدي خزاعي، معصومه خزاعي
 14. بررسي اعتماد به اطلاعات مردمي به عنوان منبعي جهت ثبت سرطان
  شهريار سمناني، سيما بشارت، نفيسه عبدالهي، غلامرضا روشندل، احمد دانش، احمد حسيني، دانيال روشندل، محمدجواد كبير
 15. فعاليت فيزيكي بيماران مبتلا به سرطان كولون و ركتوم
  غلامحسين محمودي راد، فاطمه فطورچي، مرضيه مقرب، سيدحسن كرباسي، محمودرضا توكلي
 16. گزارش يك مورد درگيري كبد در جريان لوسمي/لنفوم سلول T بالغين
  سكينه عموئيان، ناصر طيبي ميبدي، مهدي فرزادنيا، دينا اميدوار تهراني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *